CRP Portable és un servei de suport del CRP al professorat i als centres,  que consisteix en tallerets curts in situ, de dues hores de durada, on es mostrarà l’ús d’una eina o recurs i es proposaran aplicacions didàctiques.

L’objectiu dels tallers és el de contribuir a millorar la competència digital i audiovisual del professorat amb la finalitat de facilitar la incorporació paulatina d’eines TAC i MAV als currículums i als projectes del centre.

Els tallers es realitzaran als centres que ho demanin, sobre temàtiques que els calgui en funció dels seus projectes o necessitats, i hauran de disposar d’una aula amb canó i l’equipament necessari.

Es tracta només d’una introducció, en el cas de que es vulgui aprofundir en alguna tema es facilitaran materials d’ampliació.

 Aquesta activitat no dóna dret a certificació.

 

tecnologia1.gif

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 
 1.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
 2.- Competència artística i cultural.
 3.- Tractament de la informació i competència digital.
 4.- Competència matemàtica.
 5.- Competència d’aprendre a aprendre.
 6.- Competència d’autonomia i iniciativa personal.
 7.- Competència en el coneixement i la interacció amb el  món físic.
 8.- Competència social i ciutadana.