VISUALITZADOR DE GOOGLE III

Com visualitzar un pdf del drive en un sites:

Editar la pàgina, inserir un gadget iframe i a la url  posar:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=false&embedded=true&srcid=ID&hl=es

On ID s’ha de substituir per  la matrícula del pdf un cop obert:

Imagen 004

VISUALITZADOR DE GOOGLE II

Per a documents dins a driver:

CODI:
<iframe width="650" height="450" frameborder="0" src="https://docs.google.com/viewer?a=v&amp;pid=explorer&amp;chrome=false&amp;embedded=true&amp;srcid=ID&amp;hl=es"></iframe>

VISUALITZADOR DE GOOGLE I

Com mostar un pdf extern amb el visor de google

CODI:
<iframe width="600" height="500" src="http://docs.google.com/gview?url=http://www.xtec.cat/crp-garrotxa/4novetats/bioplaguicides.pdf&amp;embedded=true" frameborder="0"></iframe>

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència comunicativa. Competència comunicativa lingüística i audiovisual (1)
Dominar llengües (oral i escrit) en múltiples suports, amb el complement del llenguatge audiovisual (en diferents contextos i amb diferents finalitats) com a eina per aprendre a aprendre.

Competència metodològica: del tractament de la informació i competència digital (3)
CERCAR (cerca, captació, selecció, registre) per TRANSFORMAR (organització, relació, anàlisi, síntesi i fer inferències i deduccions) i COMUNICAR (domini de llenguatges específics bàsics: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).

Exemple GOOGLE DOCUMENTS

CODI: <iframe width=”625″ height=”800″ src=”https://docs.google.com/document/d/
1daO7cHZugTfh8iyVByHC6IVwGmaAKsFTOU50qEigBGw/pub?embedded=true”></iframe>

Exemple AUTHORSTREAM