UNITAT DIDÀCTICA

PROJECTE CURS
Unitat didàctica
TÍTOL PROJECTE: LA TERRA I L’ESPAI
DEFINICIÓ CONCEPTUAL
Aquesta unitat didàctica el plantejo com un projecte d’aula. Aquest projecte es fonamenta en la presentació d’una temàtica que engloba les diferents àrees, en el marc d’un treball conjunt que recull continguts, procediments i valors.
Crec que aquesta forma de treballar beneficia als alumnes, ja que s’enriqueixen de l’objecte d’estudi, en aquest cas sobre l’espai la terra, a partir de les seves recerques i aportacions, amb l’ajuda del mestre com a mediador de l’aprenentatge.
JUSTIFICACIÓ
L’objectiu primordial d’aquesta unitat de programació, és establir un clima favorable i afavorir al creixement intel•lectual i emocional col•lectiu de tota la classe.
Per aquest motiu, el corrent psicològic en que està basada aquesta programació, és el constructivisme. El qual permet una priorització de les experiències dels infants, prioritzant continguts i experiències que tinguin sentit per a ells. Per tant, podem dir que el constructivisme garanteix contextos d’interacció que facilita l’apropiació de significats per part de l’alumne.
El constructivisme permet que els alumnes aprenguin significativament a través d’idees, activitats i experimentacions que incideixen en ells i els hi provoquen un conflicte cognitiu i una activitat mental que els hi permet establir relacions.
La nostra escola, valora molt que l’educació dels infants sigui potenciar el desenvolupament global de les funcions cognitives i evolutives de cada nen.
És per això que consideren important educar els sentits, el moviment, el llenguatge, el pensament, l’autonomia personal la sociabilitat i la personalitat.
Considero el joc com a eina i recurs educatiu i és mitjançant aquest, que el va fent els seus aprenentatges.
Per aquest motiu la línea metodològica de la meva intervenció serà guiada per el joc i pels recursos TIC.
NIVELL A QUI S’ADREÇA
El nivell a qui s’adreça aquesta unitat didáctica és a nens d’Ei 3, el qual consta de 9 nenes i 14 nens tots catalans de famílies benestants.
Aquestes activitats es realitzaran en mig grup (12 alumnes) i en grup sencer degut a les infraestructures i a l’ajuda de la que disposem al centre.
ÀREES D’ENSENYAMENT QUE TREBALLARÀ EL PROJECTE
Com ja he descrit a la justificació, aquest projecte engloba totes les àrees curriculars, tot i que destaco com a principals:
– Descoberta de l’entorn.
– Comunicación i llenguatges.
OBJECTIUS
– Experimentar amb tècniques plàstiques i audiovisuals.
– Explorar amb diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat de l’ordinador.
– Conèixer instruments tecnològics TIC i de llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació.
– Utilitzar instruments tecnològics en els procesos creatius per treballar amb la fotografia el vídeo i l’ordinador.
– Expresar-se de manera audiovisual per crear històries, pintar, fer trencaclosques, etc.
– Ampliar vocabulari relacionat amb la terra i l’espai.
– Participar i escoltar de manera activa en les situacions de comunicació, com converses, contextos de joc, visualització de vídeos i fotografies, etc.

ACTIVITATS I RECURSOS TIC DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ I REFLEXIÓ DE CADA ACTIVITAT:
CONTE: El sol i la lluna
Aquesta primera activitat serà un punt de partida per introduir el projecte dins de l’aula. és un conte destinat a nens petits el qual ens parla del sol i la lluna d’una manera fantàstica i ens fa una primera aproximació al que hi ha a l’espai. Amb aquest conte iniciem una conversa d’allò que saben els nens sobre l’espai i la terra.
http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/22
JOC JCLIC DE L’ESPAI
Amb aquesta activitat els nens i nenes continuen coneixent més detalls de l’espai i dels planetes, a més hi ha activitats per practicar l’ús del ratolí, captar la seva atenció i motivar-los.
A través del joc i les noves tecnologies, el que es pretén és acostar-los a l’aprenentatge i a noves maneres de treballar. Per aquest motiu, per a què l’aprenentatge sigui més efectiu, proposo fer l’activitat amb mig grup i d’aquesta manera és possible atendre la diversitat entre els infants que coneixen l’entorn informàtic i aquells que no l’han utilitzat o encara no saben fer servir l’ordinador.
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/planetes/jclic/planetes.jclic.zip&lang=ca&title=L’espai+i+els+planetes

VÍDEO YOUTUBE LA LLUNA
un dels aspectes que tracto dins del projecte, és la lluna, ja que pels nens és proper perquè la poden veure i observar-la. Tenen ganes d’aprendre coses i tenen moltes preguntes, com per expemple: perquè es fa gran i petita. Per aquest motiu i utilitzant un recurs audiovisual, els hi presento una petita història sobre la lluna i les seves fases.
Un cop hem passat el vídeo fem una conversa reflexionant entre tots el què hem vist i el què hem aprés.

POEMA : La lluna
Un dels aspectes també importants en el projecte és el treball de memòria i de vocabulari. Amb un poema sobre la lluna, treballem aquests aspectes, aprenent paraules noves i el seu significat i memoritzant un text presentat a través del projector de l’escola com una presentació.
D’aquesta manera puc cridar més l’atenció a aquests nens que mostren una atenció curta davant d’altres activitats com és una rotllana o una conversa sense material audiovisual.
http://www.edu365.cat/infantil/poesia/natural/05lluna.htm
PINTEM AMB EL PAINT
Un dels objectius d’aquest projecte és acostar i començar a dominar el ratolí de l’ordinador. Per aquest motiu proposo presentar el programa paint, en el qual s’haurà de pintar un dibuix ja preparat en relació a l’espai.
Aquesta activitat es durà a terme en mig grup, amb dos ordinadors i dos nens per ordinador. Per atendre millor la diversitat i tenint en compte les aptituds que presenten els nens i nenes de la classe, els dibuixos seran de major o menor dificultat.

ALTRES ACTIVITATS DEL PROJECTE NO TIC A DESTACAR
Dins d’un projecte crec que és molt important tenir en compte totes les converses que es generen, ja que és un moment d’interacció entre tots els companys on cadascú pot comunicar les seves descobertes o inquietuds. Per aquest motiu les converses que durem a terme seran:
– Conversa inicial: què sabem de l’espai i la terra.
– Converses posteriors a totes les lectures de llibres i documents (TIC i no TIC)que porten els nens i que hem vist a la classe.
– Conversa final: què hem après.
Altres activitats que destaco són les activitats plàstiques, ja que tenen gran pes en el projecte, són activitats en els que els nens poden manipular amb diferents materials i desenvolupen la seva creativitat. Són activitats properes a tots els nens i que faciliten que tots els alumnes puguin gaudir i desenvolupar-se en els aprenentatges segons les seves capacitats, atenent així a la diversitat.
Algunes d’aquestes activitats són:
– Pintura lliure de l’espai.
– Fem planetes amb plastilina.
– Fem un coet.
– Creem un mural de l’espai.

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS
En aquesta etapa, no ens podem plantejar l’avaluació i les estratègies i les situacions que s’utilitzen sense tenir en compte ni l’ensenyament ni les situacions, ni les activitats que es proposen a l’aula. L’avaluació que fem dels infants en aquestes edats, pot tenir unes conseqüències i una influència decisiva en el seu procés d’aprenentatge i de creixement.
Penso que en aquesta edat, hem de tenir una visió global dels infants, no centrant-nos només en allò que no saben fer, sinó que hem de tenir en compte totes les seves potencialitats.
Per aquest motiu, l’avaluació que duré a terme a llarg de la unitat serà bàsicament a partir de la observació que realitzaré a llarg de la unitat i les anotacions que faré al llarg de totes les activitats.
Em proposo observar i prendre notes de diverses pautes de conducta en els infants, com l’interés per les activitats, el clima afectiu i emocional, la participació i les ganes d’aprendre.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Tal i com he descrit en la majoria d’activitats, he de tenir en compte que no tots els nens tenen el mateix nivell d’informàtica ni tampoc de motricitat fina. Per aquest motiu, m’he proposat crear activitats que arribin a tots i que s’adeqüi a cada nen i nena. Crec que és molt important que en aquestes edats que hi ha una alta diversitat i que els nens es troben en diversos moments maduratius, pugui facilitar activitats de diferents graus de dificultat per a cada alumne en concret.
Les activitats TIC ofereixen a aquests nens que tenen problemes de llenguatge i fins hi tot d’atenció, els hi facilita la concentració i l’interés per implicar-se en els aprenentatges.
Per acabar, m’agradaria destacar, que la societat actual està envoltada de nous recursos audiovisuals, i crec que és important que des de ben petits els acostem a aquests nous instruments d’aprenentatges tenint en compte les capacitats i el nivell maduratiu en el qual es troba cada alumne.
MILLORES DEL PROJECTE I LES SEVES ACTIVITATS
Com a conclusió final d’aquesta unitat didàctica crec que és important assenyalar, que de vegades no disposem dels millors espais ni recursos per dur a terme activitats TIC, ja que a l’escola no hi ha pissarres digitals ni tants ordinadors com ens agradaria tenir. És important també tenir espais per a poder treballar amb grups reduïts ( 4-6 alumnes) així com també tenir reforços d’altres mestres per a poder atendre millor a la diversitat i acostar-nos a tots els infants de manera individual.
Per aquest motiu, m’agradaria acabar dient que és molt important que a la nostra pràctica educativa introduïm les noves tecnologies, tot i que de vegades les escoles no disposen dels recursos i materials necessaris per poder portar a terme amb èxit aquests tipus d’activitats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *