VIDEO CÀPSULES

Els següents videos són petits exemples “in situ” de com treballar la glosa amb l’alumnat. La majoria tenen una durada aproximada d’un minut i volen ser una síntesis entenedora de les diferents possibilitats de treball al voltant de diferents enfocs segons on es vulgui posar èmfasi (treball de rima, improvisació d’un vers, generem idees, creem quartetes, etc.).

———-  RIMEM PARAULES I CAMP SEMÀNTIC   ———-  

———-  ESTROFA A PARTIR DE DOS PARAULES I DOS VERSOS   ———-  

———-  CADENA DE PARAULES AMB LA MATEIXA RIMA   ———-  

———-  PARAULES QUE RIMEN I CAMP SEMÀNTIC   ———-  

———-  QUARTETA A PARTIR D’UNA NOTÍCIA   ———-  

———-  FEM EL 4rt VERS   ———-  

———-  FEM EL 4rt VERS   ———-  

———-  PENSO UNA ESTROFA   ———-  

———-  ESTROFA A PARTIR DE DOS PARAULES I DOS VERSOS   ———-