DEPARTAMENTS

Mariam Baghalal   Yahia Benfatina    Mahmoud Oulad

    Presidenta             Vicepresident           Tresorer

        Josthin Díaz    Amina Younes    M.Lahsinoui

            Secretari     Vicesecretària      Vicetresorer

COMISSIONS

Art i decoració: Són els encarregats de decorar el mur de la cooperativa.

Informàtica: Són els encarregats d´actualitzar l´Informació en el nostre bloc

Producció: Són els encarregats de produir els productes.

No són fixes,

són flexibles.

Equip directiu

Un dia ens vam reunir tota la classe.

Els que volien ocupar algun càrrec van haver de preparar un discurs.

PRESIDENT/A:

Mariam

Yahia

Adam

Israe

Yousra

Ayoub

Mohammed

TRESORER/A.

Mahmoud

Mohammed

Israe

Amina

Yousra

SECRETARI/A:

Josthin

Amina

Fabiana

Yousra

Juan José

Mohammed

Ayoub

Mahdi