INS Escola Daniel Mangrané de Jesús

minotaure

Títol que porta la fotografia guanyadora del concurs de fotografia mitològica, realitzada per Ivón Magriñà Morcillo de l’Institut-Escola Daniel Mangrané de Jesús (Terres de l’Ebre)