Abans

Imatge: Visit Figueres.cat

Què ens explica aquesta imatge?

(Volem que l’infant ens expliqui el que veu a la imatge).

Després de parlar una bona estona sobre la imatge us afegeixo dos enllaços d’una cançó molt coneguda per tots: LA MASOVERA.

El primer enllaç és amb la lletra i el segon amb format karaoke (com els nostres nens/es són molt petits podem utilitzar la música i provar de veure si se la saben després d’haver-la escoltat).

 https://www.youtube.com/watch?v=mUv0HwDd6kw

https://www.youtube.com/watch?v=rdX5ZEr6NZs