08.- 3B+Plantejament de la Recerca Acció Col·laborativa i Cooperativa (3B+PRACS).-

Aquest article està en construcció interactiva diària.-

01.- Previ.-

Per a veure l’historial previ de la iniciativa de la primera tesi+llicència ICEBergs presentada en públic a espais cedits per la URV el dia 28 d’octubre de 2012.  Consulta http://blocs.xtec.cat/prac/06-3btesi/

Dr. Arcadi Oliveras i Dr. Josep Sànchez Cervelló presidiren l’acte: http://blocs.xtec.cat/003b/11-ponents-entitats-i-recursos-de-les-jornades/

El plantejament de la recerca en l’actualitat: http://blocs.xtec.cat/prac/08-p-r/

02.- Explicació de la iniciativa.-

A.-  Fitxa tècnica.-

01.- Nom i autor del projecte:

1.1.- Nom complet: Projecte per a la difusió de la pràctica del 003B+ADN de la Dinàmica Mental Cooperativa per a fomentar la iniciativa creativa i la cooperació per la justícia i per la pau.

1.2.- Nom abreujat “+3B”

1.3.- Autor: Josep Maria Ferran i Torrent

02.- Estratègies del present projecte:

2.1.- Estratègia per a la difusió pública com a interès social i aspirant a ser reconegut patrimoni immaterial per la UNESCO abans de 2017 . Nom oficial públic de la Campanya: Cooperis.Cat    www.cooperis.cat

Coordinació i presidència executiva de Cooperis.Cat  En Josep Maria Ferran i Torrent

2.2.- Estratègia per a la difusió en els pares i les mares i en família.

– Nom oficial: +Famílies+3B+TEC   Abreujat   +F+3B+TEC     Més abreujat +F

– Lectura i definició:

– Més famílies, +3B,  més Tasques Escolars a Casa.  És l’estratègia de donar a conèixer i ensenyar el +3B als alumnes i als pares i a les mares. Emmarcat dins de Tarragona, ciutat educadora. El projecte més ampli de la ciutadania sentir-se a la ciutat com a casa és OKOMOS. Obert a totes les famílies de la ciutat.  Nom abreujat de l’estratègia: +Famílies     Sigles +F

Personal participant:    12 agents , 17 entre pares i mares i 14 alumnes

Amb la participació de quatre estudiants de la URV en pràcticum, tres docents en aprenentatge servei i dos docents en aprenentatge servei+ voluntariat. Total personal cooperant: 9 persones

Amb altres persones cooperants. Total: 3                                          Total: 12

Associacions, una  impulsora: Ateneu de Tarragona i l’altra coordinadora:  Ceradai 003B

Coordinació de persones, professionals, entitats i recursos Cooperis.Cat

Amb el  suport d’entitats: Associació Vida Creixent, Federació Catalana de Voluntariat Social, les associacions de les ràdios Falset i ràdio sant Pere i sant Pau i altres que s’especificaran en la memòria.

Recursos:  Espais cedits gratuitament. La resta són materials accessibles i/o de jocs de taula i/o de tauler reciclables.

Pressupost oficial: Zero Euros

Altres:
B.- Explicació de les hipòtesis de la iniciativa d’investigació psicosocial.-

EN TREBALL

Les hipòtesis de la tesi+llicència en el PRAC dins del projecte    +F+3B+TEC.

Les hipòtesis de tempteig. La relació inicial de variables a observar o a considerar de acra a l’evolució de la investigació:

1.- Motivació. Les notes i les facilitats per a dur a terme les tasques escolars a casa són motius prioritaris per a promoure el +3B?         NoT + TeC

2.- Complicitat. La gestió discursiva i dialògica de la implicació dels pares (pare i/o mare) i els recursos externs si hi són, facilita el treball en xarxa i la col.laboració en el consens educatiu i d’ensenyament

CaS + ReX  …….  consens ………….. Participació +3B      (+3B)

Tot això provoca un canvi d’actitud (AcT) i més implicació en els tasques escolars (TeS) i les tasques escolars a casa (TeC) i implica més  a l’alumne observant un canvi de ……  AcT  Actitud.

3.- Les capacitats dels pares (pare+mare). La capacitat de comunicar, planificar i motivar  de forma conjunta pare i mare les condicions a casa té molta relació amb les seves aspiracions.

Les capacitats CpM de la família ………………………………………….>     CoN………………………conductes i organització de els necessitats a casa i en la colla

4.- Rendiment escolar visible i palpable . En l’alumnat en el centre educatiu l’actitud i les tasques escolars a l’escola o a l’institut tant d’aprenentatge com d’avaluació són les que més incideixen en les notes. També influeix en segon lloc i també és important les tasques escolars de casa (TeC).

ACT+ TES  + ..(TeC) ………=>   NOT

5.- Aspiracions sistèmiques. Les aspiracions de l’alumnat estan relacionades en les aspiracions dels pares (pare i/o mare)

6.- Variables a tenir en compte.– Per a valorar el disseny d’intervenció cal tenir en compta les variables:  Notes (acadèmiques) (NoT) , les PiL (Pròpies Iniciatives Lliures: El que fa a nivell personal a iniciativa lliure l’alumne/a sense que se li mani res, en especial en temps de recreació i oci)  i el +3B.

Es tracta de comprovar que l’alumne en situació PiL incorpori tasques del +3B en la vida de cada dia.

La hipòtesi central marca de correlació de variables: variable dependent NoT i la variable experimental  +3B:

7.- En el fons es pretén que intervenint la variable dependent del progrés en el +3B…………….s’incideix en les notes (NOT) i en la semàntica valorativa de la nominació (nòmina) de la puntuació en els criteris de progrés com de passar de curs.

 

La relació de variables a tenir en compte:

Alumne/a  (ALU):  AcT, TeS, TeC, PiL, AsP……………+3B   i NoT  .   Actitud, tasques escolars, tasques escolars a casa, pròpia iniciativa lliure i aspiracions  5+1+1

Família (pare/mare/tutories…) (FaM): CaS, ReX,CoN i AsP (pares) ……….+3B  i NoT   Implicació a casa, recursos externes de la família, influència i control del context i les aspiracions dels pares i dels altres germans/es    4+1 +1

Les variables centre educatiu i docència com altres serveis són estudiades en una altra estratègia que aquí no es tracta en aquesta ocasió. És l’estratègia +CE+3B+DOC que vol dir més centre educatius, +3B més docència.

 

C.- Aspiracions.  Què pretenc en aquest plantejament:

1.- Valorar el domini, l’impacte social i cultural i la transferència del pla d’abril 2013 de 8 sessions de dues hores a les famílies (pare+mare+alumnes) i de tres sessions a pares i mares sols (p+m)

2.- Relacionar les variables  NoT i +3B.  La incidència de les notes de la pràctica del+3B. Això ha de suposar una millora en les actituds (AcT), en els tasques escolars (TeS) i en les tasques escolars de casa (TeC)

3.- Descobrir de les altres variables la incidència i segons els casos que la pràctica del +3B motiva canvis en la implicació de casa i en la comunicació, planificació i motivació en el control de les condicions i en conseqüència la incidència en la PiL en la pròpia iniciativa lliure de l’alumne/a i la seva incorporació del +3B.

 

03.- Els principis científics relacionats amb el +3B.-

La pràctica del 003B+ADN suposa:

1.- Prioritzar l’experiència  John Dewey   http://recursosdidactics.org/archives/1186

john-dewey

2.- Les competències bàsiques (CB) http://www.xtec.cat/web/curriculum/competencies/basiques

3.- Bimodalisme (BM)   http://peremarques2.blogspot.com.es/

4.- Multinivells (MN) http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td238/practica_5.html

5.- Les intel.ligències múltiples (IM)       http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=2816&id_pagina=1

https://sites.google.com/a/xtec.cat/muspdi/inspiration/intel%C2%B7ligenciesmultipleshowardgardner

6.- Aplicació dels valors i de les tècniques P.E.D.M. de:

6.1.- Processos cognitius i afectius..  PASS.   DN.CAS   Carme Timoneda  i recursos de la Programació Neuro Lingüística (P.N.L.)

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_2/practica_2

6.2.- Equipació i tècniques de la cooperació    Pere Pujolàs

http://agora.xtec.cat/se-segria/moodle/course/view.php?id=381

6.3.- Dilemes i contractes en el creixement del judici moral     L. Kohlberg   i anàlisi de la comunicació amb els  instruments de l’Anàlisi Transaccional (A.T.)

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/kohlberg.htm

http://es.slideshare.net/enricgil/el-creixement-de-la-conscincia-moral-lawrence-kohlberg

Anàlisi Transaccional          GTA   Guió Tansaccional Analista

http://desdesaturno.wordpress.com/2007/07/02/el-guion-en-analisis-transaccional-y-los-cuentos-de-hadas/

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_transaccional

http://www.aespat.com/Pags/aespathome.htm

6.4.- Missatge. Els relats i els discursos en relació a la imaginació  i la creativitat    K. Egan

http://www.ierg.net/ http://ierg.net/catalan/catalan.html

http://aprendrementresensenya.blogspot.com.es/2011/11/tema-7.html

Si vols aprendre ensenya

 

 

7.- Controlar amb finalitat d’investigació el que s’incorpora tant en la família com l’alumne/a del +3B dins del potencial (PiL) de la pròpia iniciativa lliure. Aquí tindrem qüestionaris, guies d’observació i anàlisi dels discursos per la família com de l’alumne/a i les seves evidències com produccions o conductes observables.

 

 

04.- Nota per a les cites.-

Per a fer ús dels textos com a referències i cites. Cal citar l’autor, l’obra o article i bloc on es troba. Els textos citats es publicaran en format paper “El Comental” que té  dipòsit legal, i això serà  en el proper  mes de maig, si no s’han publicat ja. Per a dur el desplegament de la recerca TFG tindrem reunions d’una hora per a precisar el relat i l’estil de la redacció.

 

05.- Bibliografia publicada de Josep Maria Ferran i el seu projecte literari.-

http://www.territoriscreatius.cat/usuarios/detall/162/josep-maria-ferran-i-torrent

 

06.- Fonts de referència i de consulta digital per a les cites o referències:

Bloc en construcció del 3B+Plantejament de la investigació acció en el propi centre docent (3B+PiaC.Docent)

http://blocs.xtec.cat/3bcurs/25-plantejament-de-la-investigacio-accio-en-el-centre-docent-piac-docent/

Darrera notícia de la sessió amb pares i mares:

http://blocs.xtec.cat/patmf/2013/04/11/69-el-primer-3b-club-en-marxa/

Bloc de les propostes de recerca acció cooperativa (PRAC) obert per a estudiants de pràcticum de la URV.

http://blocs.xtec.cat/prac/

Bloc del 3B.Club de clubs o futura central de la 3B.Federació de 3B.Clubs federats  i 3B.Equips associats.

http://blocs.xtec.cat/3bclub/

Bloc de les VI jornades Cooperis en 2012

http://blocs.xtec.cat/003b

Pàgina on es poden veure les primeres sessions de les VI jornades Cooperis 2012

http://blocs.xtec.cat/003b/11-ponents-entitats-i-recursos-de-les-jornades/

Bloc de suport a la formació presencial i a distància del +3B:

http://blocs.xtec.cat/3bcurs

Bloc de la campanya Cooperis.Cat, la Dinàmica Mental Cooperativa per la Justícia i la Pau:

www.cooperis.cat

 

07.- Altres.-

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *