TALLERS DE CERÀMICA CATALANA

Ens endinsem en aquest segon any de projecte en els modes de vida propis del nostre entorn i se’ns obren dues línies d’actuació.

En primer lloc una línia de recerca per esbrinar l’evolució d’aquests modes de vida: el treball, l’oci.
Una segona línia serà la plasmació plàstica d’aquesta recerca.
Dins la ceràmica catalana les rajoles anomenades dels oficis ocupen un lloc importantíssim. Representen escenes de les feines pròpies dels gremis i dels oficis més importants de casa nostra. Cada rajola conté un tema complet, que gairebé sempre pot formar sèrie i es pot encadenar i afilerar amb d’altres sense deixar de representar un tema complet.

Hem treballat doncs els oficis antics imitant la tècnica pròpia de la rajoleria catalana però amb algunes variants:
Al cicle mitjà: a través del dibuix i la pintura amb suport paper.
Al cicle superior:
Amb pasta de modelar , senzillament gravant el dibuix, pintant-lo i vernissant-lo.
Amb fang refractari, amb relleu, pintat i endurit al forn.

Imatges del desenvolupament dels tallers i les diferents produccions.