L’arqueòleg de Residus a la Llar d’Infants

L’ARQUEÒLEG DE RESIDUS  A LA LLAR

Què trobaran els nostres rebesnéts soterrat a la terra que els deixarem? Activitat de ciències, per a infantil, i per al cicle inicial i mitjà de primària.

Activitat feta des de l’institut a Llar d’Infants Bressol Els Caragolins – L’Onada Bressol de Maspujols.

ACTIVITAT D’EDUCACIÓ AMB MATERIAL REPENSAT- Cicles educatius: Infantil 

Llar d’infants Maspujols – Divendres 22 de Març del 2019-  Les imatges les podeu veure al perfil de la Llar.

Els alumnes del cicle d’infantil de 0 a 3 anys van adaptar l’activitat de l’Arqueòleg de Residus que els nens de l’escola havien fet la setmana anterior. Cercant i classificant els residus en els diferents contenidors de separació que tenen a la Llar, dins del seu projecte anual de centre. Cada grup d’alumnes explorava un quadrant del sorral. En ell havia de cercar-hi els residus i caracteritzar perquè fa 100 anys no es van separar i es van llençar sense reciclar. Amb les mans, pales i pinzells, perquè fer d’arqueòlegs i aprendre a reciclar no te edat, i res com viure una aventura al sorral.

Un plaer veure que les activitats es poden fer a tots els nivells! Gràcies a les educadores de la Llar d’infants L’Onada Bressol Els Caragolins per realitzar l’activitat i compartir-ne els resultats.

L’arqueòleg de residus

L’ARQUEÒLEG DE RESIDUS

Què trobaran els nostres rebesnéts soterrat a la terra que els deixarem? Activitat de ciències, per a infantil, i per al cicle inicial i mitjà de primària.

ACTIVITAT D’EDUCACIÓ AMB MATERIAL REPENSAT- Cicles educatius: Primària- Activitat feta des de l’institut a L’Escola de Maspujols

Escola de Maspujols – Divendres 15 de Març del 2019

El terme arqueologia prové del grec, i significa tractat de les coses antigues. Es defineix com un conjunt de tècniques per estudiar la història a través de les restes materials del passat. Originàriament s’aplicava a l’estudi de la prehistòria i de la història antiga, èpoques en què no hi ha documents escrits o n’hi ha pocs; avui, les tècniques arqueològiques s’apliquen també a altres èpoques. Però, i si utilitzem aquestes tècniques per a ensenyar als més menuts què trobaran els nostres besnéts (o 10 o 12 generacions més), quan excavin el sòl? Entrem a una màquina del temps, i anem 100 anys endavant en el temps.

L’objectiu final de l’arqueologia no és, per tant, la recuperació d’objectes, sinó la recollida de dades sobre la forma de vida dels éssers humans en el passat (nosaltres). Per a conèixer que els deixarem a ells, a mode de càpsula del temps, es va habilitar un espai d’uns 8 metres quadrats en els que s’hi van amagar residus actuals, i que provenen de les activitats  de l’escola, i que fem en el nostre institut i del dia a dia: cables de coure, equips informàtics, algun telèfon mòbil, carturxos d’impresora, connexions, plaques, plàstics, vidres, paper, cds, i altres residus que avui en dia ens semblen inofensius i que gestionem inadequadament com a assimilables a urbans.

Cada grup d’alumnes explorava un quadrant del sorral. En ell havia de cercar-hi els residus i caracteritzar perquè fa 100 anys no es van separar i es van llençar sense reciclar.

Amb l’ajuda dels seus mestres, i d’alguns professors de l’institut i d’una tècnica ambiental de SECOMSA, els va, ensenyar les principals tècniques de l’arqueologia com a ciència, però també podran debatre, parlar, repensar, reutilitzar i millorar la gestió dels residus del centre.

Va ser una activitat en la que ens vam embrutar molt, però des de la ciència, vam complir els principals objectius docents:

  • mostrar als infants, de manera lúdica, que és l’arqueologia, la ciència, els residus i per a què serveix la seva correcta gestió i coneixement
  • promoure entre els infants una actitud de respecte vers l’entorn, i fer-los conscient del patrimoni històric que deixarem a les pròximes generacions
  • mostrar als infants el valor del treball en equip, i del treball en el reciclatge i la reutilització
  • ajudar al domini motriu en l’ús d’eines i instruments d’arqueologia, i també en activitats lúdiques de reciclatge i reutilització de matèries primeres.

L’activitat va constar de diverses subactivitats que es van repartir al llarg de 1.5 hores i que us expliquem en el bloc.

– Introducció a la ciència i a l’arqueologia

– Estudi i caracterització de les restes de residus

– Reutilització i reciclatge com un joc de caracterització

Com a recurs es va utilitzar un sistema de classificació molt visual elaborat per l’Agència de Residus de Catalunya.

Organització, dates i horari de realització de l’activitat

L’activitat va destinada a grups provinents de centres educatius d’infantil, i de primer cicle de primària que s’hauran d’inscriure prèviament. Cadascuna de les tres activitats que composen el taller (L’Arqueòleg de Residus, Caixa del Reciclatge, i Lupa de Residus) es realitza en un temps de 30 minuts aproximadament, de forma que el taller complet té una duració aproximada de 1 hora i 30 minuts. Es pot treballar des del punt de Vista del Medi o des dels Valors. En el cas d’infantil, exclusivament es treballa amb materials que no suposin un risc d’ingesta i que identifiquen fàcilment.

Els centres educatius hauran de facilitar un espai on es puguin realitzar els tres tallers i preparar el sorral tenint en compte que es necessiten espais exteriors.

Mitjans materials

Facilitats per l’Institut, i pactats abans amb l’equip docent de l’escola. Els materials s’adaptaran a les necessitats de cada centre.

L’activitat es va regalar a l’Escola de Maspujols una vegada finalitzada. Si aquesta escola vol compartir l’experiència amb altres centres de la zona, o la vol cedir a un centre de recursos pedagògics, caldrà contactar amb l’institut, per a poder oferir el suport docent, en cas de que sigui necessari.

Les caixes del reciclatge

LES CAIXES DEL RECICLATGE

ACTIVITAT D’EDUCACIÓ AMB MATERIAL REPENSAT- Cicles educatius: Infantil i Primària

Escola de Maspujols – Divendres 15 de Març del 2019

CAL CONÈIXER EL RECICLATGE, LA PREVENCIÓ EN ORIGEN, LA SEPARACIÓ I LA REUTILITZACIÓ

Aquesta activitat es centra en el reciclatge de materials, de com gestionar-los i de com es poden re-aprofitar. Des del joc, i a cegues, els alumnes havien de posar les mans dins d’una caixa durant 30 segons, i intentar identificar amb el tacte, quins materials contenia. En silenci, apuntar en un paper els materials que havien identificat, i esperar el seu torn a que els tornessin a tocar 30 segons més. Dues caixes diferents per a grups de 4 alumnes, fulls en blanc, i ganes de fer alguna cosa diferent.

“-Per què a cegues? Profe, sí el millor que poder fer és obrir-la! Així ja sabrem què hi ha!”;

“- Ho fem a cegues com al sistema propi de reciclatge. Deixem els residus en contenidors, i ens n’oblidem. No sabem on van, i de vegades fins i tot ens importa poc: tot al contenidor, i sense separar. I si comencem a mira què hi ha dins?”


– “I per què amb les mans?” Els alumnes i professors han d’identificar els objectes amb tacte, textura i soroll. El tacte ens permet experimentar i imaginar. Recordar i buscar i  identificar en la nostra memòria materials comuns. Però què passa amb els no tant comuns?

Com a recurs es va utilitzar un sistema de classificació molt visual elaborat per l’Agència de Residus de Catalunya.

Tota l’atenció del grup en dues caixes, tancades, durant 10 minuts. Des del reciclatge a cegues, treballem en els diversos materials que com a usuaris i professionals, una vegada finalitzada la seva formació  hauran de revaloritzar en un futur, tant des dels residus generats a l’aula, a casa o els embalatges. A partir d’aquí, amb els alumnes coneixerem les diverses formes de reciclatge de materials, quines són les empreses que tenim al voltant i com es poden revaloritzar el residus.

 

Organització, dates i horari de realització de l’activitat

L’activitat va destinada a grups provinents de centres educatius de primer cicle de primària que s’hauran d’inscriure prèviament. Cadascuna de les tres activitats que composen el taller (L’Arqueòleg de ResidusCaixa del Reciclatge, i Lupa de Residus) es realitza en un temps de 30 minuts aproximadament, de forma que el taller complet té una duració aproximada de 1 hora i 30 minuts. Es pot treballar des del punt de Vista del Medi o des dels Valors.

Els centres educatius hauran de facilitar un espai on es puguin realitzar els tres tallers i preparar el sorral tenint en compte que es necessiten espais exteriors.

Mitjans materials

Facilitats per l’Institut, i pactats abans amb l’equip docent de l’escola. Els materials s’adaptaran a les necessitats de cada centre.

L’activitat es va regalar a l’Escola de Maspujols una vegada finalitzada. Si aquesta escola vol compartir l’experiència amb altres centres de la zona, o la vol cedir a un centre de recursos pedagògics, caldrà contactar amb l’institut per a poder disposar del suport docent, en cas de que sigui necessari.

La lupa dels residus

 LA LUPA DELS RESIDUS

ACTIVITAT D’EDUCACIÓ AMB MATERIAL REPENSAT- Cicles educatius: Infantil i Primària

Escola de Maspujols – Divendres 15 de Març del 2019

La conscienciació de la població, comença pels nens que la trametran als adults, i que un dia es convertiran en els que han de prendre decisions sobre el futur. Quan la població en general arriba a comprendre el senzill que és seleccionar els materials de rebuig a la llar, en origen és quan els programes de reducció en origen funcionen adequadament.

Has vist mai d’aprop com són els residus després de passar un temps enterrats? Els plàstics es van degradant, la matèria orgànica inicial el procés de putrefacció que la portarà a ser compost. Els óssos dels animals es degraden, i al vidre no li passa res de res.Lligat amb les activitats de l’Arqueòleg de Residus, i de les Caixes del reciclatge, la darrera de les activitats escolars, permet veure com els residus evolucionen en els abocadors. La solució última per a les fraccions que no s’han separat, i que no es porten a incinerar.

Els residus que els infants han desenterrat es veuen de ben d’aprop amb una lupa, una lupa d’augment i una lupa binocular. Tres eines que no s’utilitzen de forma habitual per a observar-los. Els microorganismes i els bacteris no són capaços de degradar molts dels residus que els humans considerem com a assimilables a urbans.

 Veure que res canvia en molt de temps, els ajuda a prendre consciència de que en 100 anys tot seguirà igual. De fet, la dada de que en el nostre cubell de la brossa el què més pesa és la fracció orgànica i que es pot compostar. Que el vidre es pot reutilitzar de manera infinita o que dels plàstics en fem roba no deixa de soprendre’ls!

Com a recurs es va utilitzar un sistema de classificació molt visual elaborat per l’Agència de Residus de Catalunya.

Organització, dates i horari de realització de l’activitat

L’activitat va destinada a grups provinents de centres educatius de primer cicle de primària que s’hauran d’inscriure prèviament. Cadascuna de les tres activitats que composen el taller (L’Arqueòleg de ResidusCaixa del Reciclatge, i Lupa de Residus) es realitza en un temps de 30 minuts aproximadament, de forma que el taller complet té una duració aproximada de 1 hora i 30 minuts. Es pot treballar des del punt de Vista del Medi o des dels Valors.

Els centres educatius hauran de facilitar un espai on es puguin realitzar els tres tallers i preparar el sorral tenint en compte que es necessiten espais exteriors.

Mitjans materials

Facilitats per l’Institut, i pactats abans amb l’equip docent de l’escola. Els materials s’adaptaran a les necessitats de cada centre.

L’activitat es va regalarà a l’Escola de Maspujols una vegada finalitzada. Si aquesta escola vol compartir l’experiència amb altres centres de la zona, o la vol cedir a un centre de recursos pedagògics, caldrà contactar amb l’institut per a poder oferir suport docent, en cas de que sigui necessari.

Informàtica que fa créixer

Informàtica que fa créixer

On tu hi veus un residu, jo hi faré créixer una planta

Els alumnes de la Formació professional Bàsica d’Electricitat i Electrònica de l’Institut Comte de Rius han reconvertit les caixes d’ordinadors de la seva aula, que eren per a retirar, i altres ordinadors obsolets del centre, en tests per a fer donar llum i color al pati. Aquests tests seran també espais de cultiu de plantes i hortalisses a la primavera.

Per a aconseguir-ho han buidat tot el material elèctric i electrònic dels ordinadors.Els han detoxificat. D’aquesta manera han pogut treballar en el desmuntatge de petites peces electròniques i en la separació en origen dels components més perillosos. S’han reutilitzat algunes de les parts per a crear nous ordinadors, i les peces obsoletes s’han gestionat com a residus electrònics. D’aquesta manera una activitat de reciclatge ha estat també una activitat professionalitzadora.

Amb l’ajuda de l’equip docent del taller de Mecanització, han pogut accedir a moltes de les eines que utilizen alumnes del CFGM de Mecanització, per a tallar a mida peces de la xapa del propi ordinador per a tapar tots els forats. A més a més han après a rematxar-les i posar-hi sacs de ràfia reutilitzats de l’institut. Els alumnes de Mecanització han creat amb els torns les potes dels nous tests informàtics i les han soldades.

Gràcies a l’ajuda de dos professors del centre, l’Albert i el Xavier, d’un residu en creixerà vida. Al final un antic ordinador obsolet, servirà per a professionalitzar als alumnes i donar llum, color i nous ensenyaments a tota la comunitat educativa.

Aquesta activitat està emmarcada en la SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 2018- Time to detox!

Han col·laborat en aquesta activitat els Professors Xavier Rom del Departament d’Electricitat i Electrònica, i el Professor Albert Vilarrubí, del Departament de Fabricació Mecànica

#ewwr #ewwrcat

El Follet Marc, dels contes al reciclatge

El Follet Marc, dels contes al reciclatge

L’educació ambiental des dels contes i les activitats amb material reutilitzat

En Marc és el follet de la Biblioteca d’una escola. És un follet que setmanalment educa als més petits de cicle inicial d’infantil en valors. Durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, el nostre institut està realitzant diverses activitats. Es va proposar un centre escolar d’un petit municipi proper per a realitzar projectes d’educació ambiental per als cicles inicials de la primària.

Algunes professores de l’institut participen en activitats d’educació ambiental per als més petits, creant contes i activitats amb materials reutilitzats que provenen d’ensenyaments del centre. Aquestes activitats d’educació ambiental han estat provades amb alumnes de Cicles de Formació de Grau Mig, i alumnes de la FP Bàsica amb gran èxit, o proposades pels propis alumnes de cicles.

El follet Marc parla, a través de la veu de mestres i professors, amb la màgia amagada dins d’un bagul antic que hi ha a la biblioteca. Viu entre llibres i els més menuts mai el veuen. El passat divendres dia 9 de novembre, el follet Marc li va enviar un e-mail a la professora de l’institut Comte de Rius. De fet, era un correu reenviat del Follet de la Primavera amb un objectiu molt concret. El follet de la Primavera tenia molt fred i havia d’amagar-se en una cova. Els deixava als més petits una tasca molt important. Un repte que no podien rebutjar. A partir de les llavors havien de Mantenir Viva la Primavera fins que ell podés tornar! Si ell no tornava, mai tornaria la Primavera. Però si les llavors no germinaven, ell mai trobaria la manera de tornar!

Per a fer-ho, als més petits els calien un conjunt de coses:  llavors per a fer-les créixer i cuidar-les. Aigua i pluja molt preuada. Els ocells no s’havien de menjar les llavors, però calia sentir-ne el seu cant! I tot ho havien de fer amb materials reutilitzats i activitats que els alumnes de l’institut havien pensat i preparat per a ells.

El conte es va preparar en imatges. Els més petits no en saben de llegir encara, però fins al mes d’abril hauran de conservar el més preuat regal de la natura: les llavors. Durant tot l’hivern hauran d’anar cultivant les llavors dins pinyes que s’han recollit dels pins de l’institut i d’una professora que les ha portat de casa seva. Els alumnes  veuran germinarles llavors, créixer i cuidaran en petits tests per a que la primavera torni. Cada alumne la seva, pintada i sembrada amb les seves llavors.

Però res germina sense la pluja i l’aigua. Es van crear pals de pluja amb materials de cartró i metàl·lics reutilitzats del centre. Els més petites els folraren amb antics papers d’empaperar parets cedits per a l’activitat. El so de la pluja ajudarà a germinar  i créixer les llavors, i a ser utilitzat en els racons de la calma del centre.

Però les llavors mai germinaran si no senten els sons de la primavera. A partir de moltes claus que s’han retirat del centre, i amb tubs de PVC i de Coure, els alumnes han creat sonalls que penjaran del sostre de les aules i que ells mateixos podran fer dringar.

 

Mitjançant la màgia dels contes, el valor del respecte per l’entorn i el de cuidar i cultivar i compartir, els més petits coneixeran també que el reciclatge dels materials d’un centre d’alumnes molt més grans que ells, els permeten fer una activitat que serà present a la seva aula fins a la primavera.

EL PROJECTE CONTINUA!

Tots els mitjans materials, han estat facilitats per l’Institut, i pactats abans amb l’equip docent de l’escola. Els materials s’adapten a les necessitats de cada centre. L’activitat es va regalar a una escola una vegada finalitzada. Si aquesta escola vol compartir l’experiència amb altres centres de la zona, o es vol cedir a un centre de recursos pedagògics, caldrà contactar amb l’institut per a poder fer suport docent en cas de que sigui necessari.

Alguns alumnes de cicles de formació de grau mig i grau superior del nostre institut, podran gaudir de l’activitat i se’ls cedirà el material per a fer-la a l’escola dels seus fills. El cicle no es tanca. Hem de seguir mantenint viva la primavera i l’esperit de reciclatge i reutilització des dels cicles més inicials de l’ensenyament.

SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 2018- Time to detox!

Han col·laborat en aquesta activitat les professores Núria Ferré i Eva Garcia del Departament de Química, i el professor Sebastià Tena del Departament d’Electricitat i Electrònica.

#ewwr #ewwrcat

L’oli reciclat ens alimenta!

Mai reciclar us haurà alimentat tant cos i ment!

Evitarem que els residus oliosos s’aboquin per l’aigüera. Per cada litre d’oli, els participants de la comunitat educativa rebran un ecopunt. Amb un val nominal de 3 ecopunts d’institut convidarà a un esmorzar valorat en 4 euros. Mai reciclar us haurà
alimentat tant cos i ment!

SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 2018- Time to detox!

L’OLI RECICLAT, ENS ALIMENTA

No més oli per l´aiguera! Aquí reciclem l’oli!

Has provat mai de barrejar aigua i oli? No hi ha manera. Per molt que remenis, per molt que sacsegis, al final queden sempre separats. La saviesa popular diu que la veritat és com l’oli a l’aigua: sempre acaba surant.

Sabies que 1 litre d’oli llençat pot contaminar 1.000 litres d’aigua?
Aquests olis tenen, evidentment, un impacte molt negatiu sobre l’ecosistema del riu i la qualitat de les aigües ja que creen una fina capa superficial sobre els rius, impedeixen els intercanvis gasosos de l’aigua i creen una atròfia de la capacitat vital del medi aquàtic. També poden malmetre les instal·lacions de les estacions depuradores i embussar les clavegueres, i per tant provocar un increment del cost de la depuració de les aigües.

Com podeu col·laborar amb la natura des de l’Institut Comte de Rius?

1. Recolliu l’oli de fregir (no cal filtrar-lo) i porteu-lo a l’institut. Millor en pots o ampolles de plàstic perquè no es trenqui pel camí. També podeu posar l’oli de les llaunes de
conserva, si no el feu servir.

2. Deixeu els pots o ampolles al laboratori de ciències (2ª planta de l’edifici A) o al hall on trobareu un punt senyalitzat i apunteu-vos a la llista.

3. La professora responsable es posarà en contacte amb vosaltres i us lliurarà el vostre ecopunt (un ecopunt per litre d’oli)

4. Quan tingueu 3 ecopunts, els podeu bescanviar per un val d’esmorzar al bar de
l’institut.

L’oli recollit serà tractat per l’empresa CAVISA-ROCSA que es dedica a la recollida selectiva d’olis de fregir usats i a la seva posterior transformació.

Però això no és tot. Durant la setmana de Sant Joan Bosco, al Gener del 2019, es farà un taller d’elaboració artesanal d’olis en en que es convidaran persones en risc d’exclusió social a fer de professors d’alumnes de cicles de formació de grau mig i de batxiller. Els sabons artesanals tant d’ús cosmètic com de llevataques són actualment molt apreciats per la població, i tenen moltes propietats antial·lergèniques.

Aquesta activitat està emmarcada en la SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 2018- Time to detox!

Han col·laborat en aquesta activitat la Professora Lourdes Tablado del Departament de Ciències Experimentals

#ewwrcat #ewwr2018

Som la Resistència – Lluita contra el càncer

Som la Resistència: Joies electròniques per la Marató

Els alumnes aprenen manipulant equipaments. Analitzen el processos, i busquen l’origen del seus errors. Moltes vegades, aquest aprenentatge genera residus elèctrics i electrònics considerats com a residus perillosos. Ho són perquè posseeixin alguna de les següents característiques: corrosivitat, reactivitat, explosivitat, toxicitat, inflamabilitat que els confereixen perillositat. Però a la vegada, alguns d’ells, per separat, els confereixen també una elevada bellesa. Una vegada inertitzats, o per separat es poden reconvertir en elements i accessoris de bijuteria.


Arracades, polseres, collarets, clauers, punts de llibre i altres enginys decoratius que s’han creat a partir de materials elèctrics o electrònics inerts o descarregats. Tots ells han estat utilitzats com mètode d’aprenentatge. Reconvertits en joies poden ser reutilitzats com a accesoris solidaris per recaptar fons per la lluita contra el càncer de l’edició de la Marató 2018.


La comunitat educativa durant una setmana podrà crear accessoris a partir de materials com ara resistències, condensadors, leds, fils de coure i altres materials electrònics recuperats d’equips en desús del centre. Amb les eines adequades, creativitat i ganes podrà crear peces úniques i irrepetibles. Una vegada creada la peça podrà donar-la al fons de peces que es vendran al centre, o podrà adquirir-la. Tots els fons seran destinats íntegrament a la Fundació la Marató de TV3.
“SΩm la resistència” és l’eslògan triat per a la campanya que es presenta a les ACTIVITATS de la SETMANA EUROPEA PREVENCIÓ DE RESIDUS 2018 del nostre institut.

 

CoCREA es presenta a nivell Europeu

El projecte CoCREA es presenta a nivell europeu a través de EWWR WEBIN@R de Bones pràctiques del Setmana  Europea de Prevenció de Residus 2017 (EWWR 2017)

7 de setembre de 2018 | 11: 00-12: 30 (CET).

Ens complau convidar-vos al proper seminari web EWWR. No cal que et desplacis a Brussel·les ens podràs seguir des del teu centre. La professora Núria Ferré de l’Institut Comte de Rius hi participarà donant veu i visibilitat als projectes de CoCREA.

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta sessió formativa es centrarà en algunes de les accions guanyadores de sensibilització de la IX edició de la Setmana Europea per a la Reducció de Residus (EWWR), entre la que es troba l’experiència guanyadora en Modalitat de Centre Educatiu, i que va ser la impulsora del projecte CoCREA: Designing orthopedic and medical devices  reusing materials

Si vols incorporar-se a aquest seminari web, en ell aprendràs detalladament els secrets sobre les millors pràctiques per a la prevenció, reutilització i reciclatge de residus implementades durant el EWWR 2017 des de diferents categories de Desenvolupadors d’Accions. Les presentacions us donaran informació sobre la participació dels participants i mostraran com es pot implementar amb èxit cada acció.

També trobareu la informació més recent sobre la propera edició de la EWWR, que tindrà lloc del 17 al 25 de novembre de 2018. El programa està disponible aquí.Evidentment, des del projecte CoCREA i tornem a participar un any més!

REGISTRA’T A TRAVÉS DEL SEGÜENT FORMULARI

Eduhack

El proper 11 de Juliol del 2018 participem en l’EDUHACK . Una fira de Cocreació d’experiències educatives

mSchools EduHack, organitzat per Mobile World Capital Barcelona, és un procés de cocreació a gran escala que connecta, inspira i capacita els docents per identificar i dissenyar experiències innovadores per a l’aula, el centre i la comunitat escolar amb l’ús de la tecnologia digital.

Basant-se en la metodologia del Design Thinking, EduHack promou l’aprenentatge basat en projectes i en els reptes del món real, ajudant els docents a preparar els seus alumnes per desenvolupar-se en un present i futur que requereix competències digitals i habilitats creatives, de resolució de problemes i de comunicació i esperit crític.

Hi serem presentant el projecte CoCREA: Solidaritat que professionalitza. Hem preparat un vídeo i un parell de pòsters. Hi presentarem físicament el projecte “Som la Resistènciaper a recaptar fons per a la Marató de TV3, enguany centrada en la Lluita contra el Càncer.

Volem fer ressò del projecte CoCREA i se’ns ha ofert la possibilitat de visibilitzar-lo a la Fira de Projectes.