Descàrrega gratuÏta de FLASHCARDS. FLASHCARDS CLOTHES


Algunes activitats estan basades en el llibre NEW TIGER DE MC MILLAN.


DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

DIMENSIÓ LITERÀRIA

VÍDEO: Where is my coat? (New Tiger)


DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

QUESTIONS ABOUT THE STORY

  • What’s the weather like in the story?
  • What’s Jay wearing?
  • Does Tiger like snow?
  • What can’t Sue find?
  • What colour is Sue’s coat?
  • What colour is Li’s jumper?


DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Let’s play with the vocabulary!


DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Bingo

DESCÀRREGA GRATUÏTA DEL MATERIAL EN PDF:  bingo_CLOTHES UNIT

Inclou 9 cartrons diferents i les peces per “cantar” el vocabulari.


DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA I 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

FASHION SHOW 

 

Amb els alumnes de 2n, a part de treballar el vocabulari de les peces de roba, hem treballat la dmensió d’expressió escrita a partir d’un model donat i l’expressió oral partint del text previament elaborat. Els i les alumnes hauran de descriure com venen vestits un dia en questió, o preparar una roba per la “desfilada”. Treballem colors i peces de vestir, també la posició de l’adjectiu. A nivell oral farem incís en que s’atreveixin a parlar i en millorar la pronúncia en anglès.

 

L’activitat proposada inclou 2 dimensions molt marcades, tot i que hi poden entrar d’altres com la compresió lectora o la plurilingue. L’activitat en qüestió és el famos FASHION SHOW que molts de vosaltres ja feu a l’aula.

 💡 Per fer l’activitat més motivadora els grabo en vídeo i dedico una sessió al visionat. Així ells veuen com és la seva veu en anglès i com ho han fet.

Aquest any m’he trobat amb alumnes amb “vergonyetes” a l’hora de parlar davant de tots, així que jo els hi llegia mentre feien el desfile i després els he grabat la veu a part (per fer el muntatge). Cal respectar a l’alumnat i les seves desicions!!!! De ben segur que quan es vegi preparat ho farà de bon grat. A poc a poc, es treballarà, és un procès.