MEDI

FITXA EDAT MITJANA 15-6-2016

ENLLAÇOS EDAT MITJANA 15-6-2016

FITXA 1 i 2 del TEMA-11 3-6-2016

UN TÍTOL PER PARÀGRAF. pàg 191 i 192 MEDI 2-6-2016

FITXA EDAT ANTIGA 27-5-216

ENLLAÇOS ROMA

LÍNIA DEL TEMPS 5è-A. 8-5-2016

FITXA pàg 184. LA PREHISTÒRIA 7-5-2016

FITXA pàg 184. LA PREHISTÒRIA 6-5-2016

LÍNIA DEL TEMPS PER DIBUIXAR i ENLLAÇ COMPETENCIAL 1-5-2016

LA MEVA LÍNIA DEL TEMPS 22-4-2016

ENLLAÇOS APARELL CIRCULATORI i EXCRETOR T-2 18-4-2016

FITXA TEMA 2. 15-4-2016

T-1 i T-2 LA NUTRICIÓ DE LES PERSONES (esquema)

ENLLAÇ T-2 DE MEDI. 1-4-2016

MEDI

Tema 1 LA NUTRICIÓ enllaços 10-3-2016

T-9 ESQUEMA MERCHE 5è-C

T-9 AVALUACIÓ CRITERIS- MEDI 5è 3-2-2016. Completa el que calgui, tal com hem vist.

T-9 MEDI 5è – COMPETÈNCIES CLAU

ESQUEMA T-9 LA POBLACIÓ I ELS SECTORS ECONÒMICS 5è 3-2-2016

VOCABULARI RELLEU PER ACABAR 5è 2015-2016

RELLEU DE CATALUNYA 17-1-2016

TEMA 4. LA MATÈRIA 9-12-2015

TEMA 4 LA MATÈRIA I ELS MATERIALS. 9-12-2015

LA MATÈRIA ESQUEMA T-4 5è 25-11-2015

CAPES DE LA TERRA (esquema) 5è 2015-2016

FITXA ESPAIS NATURALS PROTEGITS T-3 -5è- 3-10-2015

PARCS DE CATALUNYA 3-10-2015

ECOSISTEMES ESQUEMA VERTICAL 5è 2015-16

FITXA TEMA 3 MEDI 5è 30-9-2015