Film final

Va i ve
realitzat pels alumnes de 6è del CEIP Els Xiprers (Vallvidrera, Barcelona)