Pràctica central

Grup 1. Equip de rodatge: Agnès, Aina, Cristina P., Queralt, Cristina M., Sandra Ch., Raquel i Zaida.
Muntatge de l’Agnès, l’Aina, la Cristina P. i la Queralt

Grup 1. Equip de rodatge: Agnès, Aina, Cristina P., Queralt, Cristina M., Sandra Ch., Raquel i Zaida.
Muntatge de la Cristina M., la Sandra Ch., la Raquel i la Zaida.

Grup 1. Equip de rodatge: Agnès,  Aina, Cristina P., Queralt, Cristina M., Sandra Ch., Raquel i Zaida.
Muntatge de la Queralt.

Grup 2. Equip de rodatge: Laia, Neus, Sandra, Urko, Arnau, Jessica i Nerea
Muntatge de la Laia, la Neus, la Sandra i l’Urko

Grup 2. Equip de rodatge: Laia, Neus, Sandra, Urko, Arnau, Jessica i Nerea.
Muntatge de l’Arnau, la Jessica i la Nerea