Projectes fotogràfics

I

La Popa_projecte fotografic1La Popa_projecte fotografic1bLa Popa_projecte fotografic1c

II

La Popa_projecte fotografic2La Popa_projecte fotografic2bLa Popa_projecte fotografic2c

III

La Popa_projecte fotografic3La Popa_projecte fotografic3bLa Popa_projecte fotografic3cLa Popa_projecte fotografic3d

IV

La Popa_projecte fotografic4La Popa_projecte fotografic4bLa Popa_projecte fotografic4c