Ciències i TIC

Aquest bloc està pensat per a ser una selecció de recursos digitals per al professorat i alumnat d’ESO que siguin útils per a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències i per utilitzar en qualsevol situació: a l’aula, al laboratori, a casa…

Els recursos seleccionats estan agrupats per cursos i dintre de cada curs a la unitat didàctica corresponent al currículum de manera que siguin de fàcil localització.

A més dins de cada unitat didàctica oferim recursos agrupats en tres apartats segons la seva utilitat:

laboratori

Activitats, enllaços, propostes de treball en petit grup… preparades per realitzar-les a l’aula, al laboratori o a casa. En trobarem de diferents enfocaments: activitats TAC, pràctiques de laboratori, treballs col·laboratius…

pissarradigital

Recursos que poden ser especialment útils al professorat quan a l’aula es treballa en gran grup o es realitzen explicacions col·lectives.

mespelprofessor

En aquest apartat el professorat trobarà altres propostes que pot utilitzar ell mateix com a ampliació del seu coneixement o bé posar-les a l’abast de l’alumnat. Sovint són propostes que podem utilitzar amb l’alumnat d’altes capacitats.

Veureu que és una petita selecció, només hi relacionem aquells recursos que hem trobat i que considerem els millors (lògicament una opció molt subjectiva) perquè una selecció exhaustiva ja la podem aconseguir utilitzant qualsevol cercador d’internet.

Bona feina!

Elaboració: Helena Bosch, Tavi Casellas, Berta Chico, Berta Gómez, Mireia Güell, Josep Martin, Nuri Portell, Irene Portugal, Montse Roca, Anna Ros, Xavier Ros, Jordi Rull i Anna Sastre.

iceudgnouRevisió lingüística: Núria Costa-Pau

Grup ICE de Ciències
ICE de la UdG (Girona)