Activitat Symbaloo: pàgines web del cos humà

Pàgines web del Cos Humà agrupades amb Symbaloo

L’activitat que proposem és la creació d’un webmix (tauler amb enllaços web) amb l’aplicació Symbaloo. Aquest webmix el construirem entre tots:

 

En Symbaloo es poden afegir pàgines web en un quadre on queden ordenades segons he temes. En el nostre agruparem les pàgines segons siguin d’informació, vídeos, presentacions i activitats. Cada grup té un color.

L’activitat consisteix en buscar pàgines relacionades amb el cos humà interessants i que siguin de un dels quatre grups. Quan els trobeu comenteu aquest article i afegiu l’adreça web per a que la podem posar en el quadre. És important que al comentar l’article i posar l’adreça l’enllaceu a la pàgina web per a  afegir-la més ràpidament al Symbaloo.

De moment hem afegit unes quantes a les que podreu accedir clicant a la icona corresponent a sobre del webmix. Aquesta és una eina molt còmoda per tenir totes les pàgines sobre un tema ordenades.

L’activitat és individual.

La activitat s’avalua:

De 0 a 4 punts, un punt per cada pàgina web proposada per cada un dels quatre tipus.

De 0 a 4 punts per cada comentari amb la pàgina enllaçada correctament.

De 0 a 2 punts per l’adequació de la pàgina web amb el tema.

 

Més endavant podreu crear un webmix propi cada un amb les pàgines que trobeu d’altres temes de Ciències.

Les Dimensions i competències digitals que es treballen són:

Instruments i aplicacions Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball
Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. Tractar la informació mitjançant aplicacions digitals per a la construcció de nou coneixement personal.

Comunicació interpersonal i col·laboració Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digitalActuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.

Activitat amb Zygote Body

Setmana de la Ciència: Activitat amb Zygote.

El dijous 20 de novembre farem activitat dintre de les programades per la Setmana de la Ciència a l’Institut. Tant el 3r A com el 3r B treballarem amb Zygote, l’aplicació de Google per estudiar el Cos humà en 3D:

Imatge de l'aplicació Zygote Body.
Imatge de l’aplicació Zygote Body.

Aquell dia anirem a l’aula d’Informàtica i podrem veure l’Anatomia del Cos humà en 3D. Podrem veure alguns aparells i sistemes ja treballats a classe.

Fins la Setmana de la Ciència.