Quèquiquanon

Primer de batxillerat
Institut Narcís Xifra
Girona

Objectius científics

  • Identificar fotografies de científics coneguts.
  • Situar-los tant en el temps com en l’espai.
  • Conèixer la teoria o descobriment que els ha fet coneguts

Procés de treball
Es tracta de relacionar el major nombre de imatges de científics amb el nom, el país d’origen, el segle al qual pertanyen i el fet que els ha destacat com a prestigiosos científics.quequiquanon