Fluids

bellllocSecundària
Bell-lloc del Pla
Girona

L’alumnat de Bell-lloc ens presenten un conjunt d’experiències totes elles relaciones amb els fluids: