TERCER

Activitats de Català

Noms comuns i propis

Noms propis i comuns

Noms propis i comuns

Noms propis i comuns

Paraules amb la g, gu, qu, gü i qü

paraules amb la g,gu, qu i qü

http://www.chiscos.net/repolim/lim/c_q_g_gu/c_q_g_gu.html