Science in English

Dins l’area de Ciencies Naturals, durant la setmana hi ha una hora de Science. En aquesta hora i durant el curs es treballa en anglès  un o dos temes per curs. Es miren videos, es fan murals…