HORARIS

TERCER (…)

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10,15

CATALÀ

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

CASTELLÀ

MATEMÀTIQUES

10,15-10,45

T. LECTURA CATALÀ T. LECTURA CATALÀ T. LECTURA CATALÀ

T. TUTORIA

10,45-11,15

Pati

Pati

Pati

Pati

Pati

11,15-12,15

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES CM

RELIGIÓ /

ALTERNATIVA

CATALÀ

12,15-

13

T. MÚSICA CASTELLÀ T. TAC MEDI RELIGIÓ /

ALTERNATIVA

13-15

MIGDIA

MIGDIA

MIGDIA

MIGDIA

MIGDIA

15-16

CASTELLÀ

ANGLÈS

MEDI

ANGLÈS

T. LECT. CASTELLÀ

EXP. ARTÍSTICA

16-17

MEDI

MEDI

ANGLÈS

MÚSICA

EXP. ARTÍSTICA

QUART (2010-2011)

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10,15

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

T. TAC

CASTELLÀ

CATALÀ

10,15-10,45

T. LECTURA CATALÀ
T. LECTURA CATALÀ
T. LECTURA CATALÀ
T. LECT. CASTELLÀ
T. TUTORIA

10,45-11,15

Pati

Pati

Pati

Pati

Pati

11,15-12,15

CATALÀ

MATEMÀTIQUES CM

RELIGIÓ /

ALTERNATIVA

T. MÚSICA

MATEMÀTIQUES

12,15-

13

E. FÍSICA

ANGLÈS

ANGLÈS

MEDI

RELIGIÓ /

ALTERNATIVA

13-15

MIGDIA

MIGDIA

MIGDIA

MIGDIA

MIGDIA

15-16

CASTELLÀ

CASTELLÀ

MATEMÀTIQUES

E. FÍSICA T. LECT. CASTELLÀ

EXP. ARTÍSTICA

16-17

MEDI

MEDI

MÚSICA

ANGLÈS

EXP. ARTÍSTICA