L’escola

ENTRADES I SORTIDES

• Les portes s’obriran a les 9h del matí i a les 15h de la tarda, i a les 9h i 5 minuts i a les 15h i 5 minuts es tancaran les portes.
• Els/les alumnes de cicle mitjà i cicle superior que arribin més tard de les 9h i 5 minuts o de les 15h i 5 minuts hauran d’esperar-se a secretaria fins a la següent sessió.
• Cal respectar les portes d’entrada i sortida establertes per a cadascun dels cicles.
• És importantíssim que recordeu que els/les tutors/es a les entrades han d’estar pels alumnes, per això si algun pare/mare vol comunicar alguna cosa important al tutor/a pot utilitzar l’agenda, fer un paper o passar per secretaria on recolliran l’encàrrec.
• Excepcionalment, els dies de pluja se’ls permetrà acompanyar-los i recollir-los a dins l’escola.
• Els/les alumnes de P3 podran ser acompanyats pels seus pares fins a la classe durant el primer trimestre.

PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA
Per evitar interrupcions de les classes necessitem:
• Màxima puntualitat cal justificar els retards dels alumnes a l’agenda.
• L’assistència a classe cada dia és obligatòria, cal justificar les faltes d’assistència a l’agenda.

ESMORZAR I ANIVERSARIS
Els infants han de fer un bon esmorzar a casa abans de venir a l’escola per tal de començar la jornada lectiva amb força . Si volen, han de portar un esmorzar saludable per a mig matí, consistent en un entrepà, galetes o fruita. No es poden portar ni llaminadures ni bosses de patates, no són esmorzars saludables.
Quan sigui l’aniversari del nen o nena hi ha possibilitat de celebrar-lo a l’escola amb tots els companys de la classe (a cicle inicial i educació infantil), convidant-los de forma senzilla a esmorzar (no porteu llaminadures). No es pot repartir invitacions dins l’escola (a no ser que sigui per tothom). La data de celebració a l’escola l’heu de comunicar amb antelació al/la mestre/a.

COMUNICACIÓ FAMILIA-ESCOLA
Per educar integralment el nostre alumnat és de gran importància la participació de les famílies, per això cal que hi hagi una comunicació fluida. El mitjà per a aquesta comunicació és l’agenda dels/les alumnes i les entrevistes personals en hores concertades anteriorment.
Cal recordar que als/les pares/mares o tutors/es de l’alumnat que tenen el deure i l’obligació d’assistir a les reunions i entrevistes convocades pel Centre.
Les reunions d’inici de curs es faran entre la segona quinzena de setembre i la primera quinzena d’octubre .

AVISOS
Si heu de donar algun comunicat al/la mestre/a, o si hi ha algun canvi en la persona que vindrà a recollir el/l’ alumne/a ho heu de comunicar per escrit o utilitzant l’agenda. Per altra banda, és molt important que reviseu les motxilles dels/les vostres fills/es ja que moltes vegades porten comunicats de l’escola.
MALALTIES I MEDICAMENTS
Aquells/es nens/es que pateixen una malaltia infecciosa (grip, conjuntivitis, diarrea, erupcions a la pell…) o tinguin símptomes de pediculosi (polls) cal que es quedin a casa . D’aquesta manera s’evitarà els contagis i es facilitarà el procés de recuperació.
Les medicacions s’han de donar a casa. No està permès fer-ho a l’escola. En cas que, puntualment i per prescripció mèdica, se n’hagi de donar caldria:
º la certificació mèdica on s’indiqui el nom, la dosi i l’horari en que se li ha d’administrar.
º una autorització dels pares al docent per a administrar-li.
En cas d’accident que requereixi anar a l’hospital, avisarem a la família, i si no la localitzem anirem a l’hospital en taxi o ambulància. Les despeses d’aquest Servei correran a càrrec dels pares.

.INDUMENTÀRIA
BATES : Podeu triar la bata que més us agradi amb botons al davant i amb punys de goma i ha de dur una beta cosida d’uns 20 cm de llargada per poder-la penjar als penjadors; recordeu que ha d’anar marcada amb el nom del nen o la nena. Els infants se les portaran a casa el divendres per a rentar-les.
Les bates són obligatòries a Educació Infantil. A Cicle inicial únicament per a fer plàstica.
PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA: Per fer aquesta activitat els nens i nenes hauran de portar roba adient: xandall i bambes i un necesser amb una tovallola petita i una samarreta de recanvi.
Us avisarem oportunament del dia que els vostres fills i filles faran aquesta activitat. (HORARIS DE CLASSE).
ROBA: A l’escola els nens i nenes han de venir amb roba apropiada i còmoda. Els petits han de portar roba que ells mateixos es puguin posar i treure amb facilitat (no els poseu tirants ni cinturons). Les jaquetes, abrics i els complements d’hivern han de portar una beta cosida amb el nom del nen o nena per poder-los penjar als penjadors.
MOTXILLA:
Els/les nens/es portaran una motxilla per portar llibres, el material, les notes que envia el/la mestre/a, els fulls informatius… No ha de ser gaire gran, adequada a la seva mida. L’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial no han de portar motxilles amb rodes ni estructures rígides.
MATERIAL: El material d’ús per realitzar les tasques escolars estarà centralitzat a l’escola afavorint així la possibilitat d’organitzar-lo col•lectivament. La quota es paga a l’escola, als comptes que cada nivell o cicle tenen oberts.
Aquesta quota cobreix el material d’ús personal (Educació Infantil i Cicle Inicial) i col•lectiu a tots els cicles, com els estris de pintar, dibuixar, tallers especialitzats…
Aquest material col•lectiu és necessari per realitzar les propostes de treball i les activitats que els/les mestres dissenyen i confeccionen a l’escola (tallers, Eix transversal…) Per això és molt important que totes les famílies pagueu les quotes de material per a una bona dinàmica de l’escola.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
Al llarg del curs es fan sortides per completar l’aprenentatge
(museus, audicions musicals, visites culturals, colònies …).
Considerem que les sortides són activitats importants en la formació dels/les nens/es, per tant, creiem que l’alumnat ha d’assistir-hi. Però si algun alumne/a no respecta les normes de convivència, se’l podrà sancionar amb no fer l’activitat i haurà de venir a l’escola a treballar a una altra aula.
Totes les activitats complementàries han d’anar degudament signades en el full d’autorització i pagades en el termini que s’acordi.
Per a les activitats locals només se signarà a l’inici de curs un full d’autorització que les inclourà totes.

RECORDEU :

• Les famílies han de procurar que els/les alumnes portin tot el material necessari per a la realització del seu treball.
• No es pot portar res als nens/es dintre de l’horari lectiu. En cas d’una urgència excepcional dirigiu-vos a consergeria. No es pot entrar a les classes a qualsevol hora, s’ha de passar sempre per la secretaria del Centre.
• L’alumnat no pot portar cap tipus de maquinària de casa ni tampoc mòbils. Si ho fa, l’escola no assumeix cap responsabilitat i queden en custodia fins que vinguin els pares a recollir-los.
• Hi ha servei de Biblioteca que funciona com a préstec 1 dia a la setmana en horari extraescolar . Aquest servei és per l’alumnat des de P5 a 6è. Els/les pares/mares han de signar una autorització per a que el seu fill o filla agafi llibres de la Biblioteca (els alumnes de P5 i 1r han d’estar acompanyats pels seus familiars adults per a poder agafar llibres).
• A principi de curs cal que signeu les autoritzacions de drets d’imatge del vostre fill/a per poder fer fotografies de les diferents activitats que realitzem al llarg del curs i que podrem compartir a través de la revista, butlletí, pàgina web, altres publicacions o un CD a final de curs.
• És molt important que llegiu totes les notes que porten els vostres fills/es.
• També s’han de signar autoritzacions generals com sortides locals o d’altres que els vostres fills/es portin des de l’escola.
• Els/les alumnes no poden sortir de l’escola en hores de classe si no venen a recollir-los persones adultes i aquestes hauran de passar per secretaria per a signar la sol•licitud.
• Recordeu que és responsabilitat de les famílies el venir a recollir amb puntualitat al seu fill/a en acabar les classes.
EL MENJADOR ESCOLAR:
Si voleu gaudir del Servei de menjador de manera continuada, és imprescindible que els pares presentin a la secretaria de l’AMPA el full de sol•licitud degudament omplert i signat.
El pagament dels imports dels rebuts es farà per avançat la primera setmana de cada mes mitjançant domiciliació bancària. En aquells casos que l’entitat bancària retorni el rebut, els pares rebran una comunicació on se’ls informarà d’aquest retorn i hauran d’abonar el rebut directament a la secretaria de l’AMPA. Els retorns de rebuts es gravaran amb un recàrrec.
En cas d’absència al menjador es descomptarà la quantitat corresponent al cost del menjar del rebut del mes següent, però no el cost de personal. La quantitat s’establirà a l’inici del curs.
Per fer ús del Servei de menjador és necessari estar al corrent de pagament.
Per fer ús del Servei de forma eventual, els tiquets de menjador es posaran a la venda a la secretaria de l’AMPA de dilluns a divendres de 8:30 h. a 10 h.
Per fer ús d’aquest Servei de menjador eventual, cal lliurar un tiquet de menjador a la secretaria de l’AMPA el mateix dia. Si no es lliura el tiquet no es podrà fer ús del Servei.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
L’AMPA organitza diverses activitats culturals, esportives i lúdiques fora de l’horari escolar (esports, tallers…)

ALTRES ACTIVITATS:
SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL : de 7: 30h a 9:00h
ESPLAI DE TARDA: de 16:30h a 18:45h