La nostra escola

El Centre de Formació de Persones Adultes està situat a la comarca del Solsonès, concretament a la seva capital (Solsona), dins les dependències del Palau Llobera amb un total de 4 aules a la planta baixa.A Solsona, i segons les dades del padró municipal, hi ha un total de 9531 habitants dels quals 1949 són estrangers (un 20.45%). En total, a Solsona hi conviuen 47 nacionalitats, essent la predominant la marroquina amb 978 habitants seguida de la romanesa amb 343 veïns, i l’argentina amb 99. A més, hi ha ciutadans provinents d’Argèlia, Israel, Etiòpia, Xina, Índia, Rússia, Mali o Bangladesh.

El Centre de Formació d’Adults del Solsonès funciona des del curs 1991-1992, quan va començar com un punt de suport al programa de formació a distància “Graduï’s. Ara pot!”, per mitjà del qual els alumnes podien obtenir el graduat escolar. Té caràcter públic i depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya .

Durant aquest curs 2007-2008 s’han matriculat en el mateix la quantitat de 425 alumnes. Es realitzen classes de: Català (Acolliment, Bàsic i Llindar), Castellà (Bàsic), Anglès (Inicial i Funcional), Informàtica (Inicial I i II, i Bàsica), Cicle de Formació Instrumental (Nivells I i II), Curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior, i Graduat en Educació Secundària.

El claustre consta de cinc mestres. L’equip directiu està compost per la directora del centre i la secretaria. També disposem del suport d’una administrativa a mitja jornada per la realització de tasques administratives.

L’aula on es desenvolupen les classes d’informàtica té uns 40 m2 i hi ha 15 ordinadors connectats a la xarxa d’Internet i en xarxa entre ells amb els programes més usuals. A banda disposem d’un ordinador en línia que esta connectat a un projector que esdevé molt útil a l’hora de realitzar les classes.

One thought on “La nostra escola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *