gènere i nombre ACTIVITATS

“Resum de gramàtica bàsica de la UB”

Gènere dels substantius

Masculí Femení
masculí + –a = femení
noi           noia
(substitueixen la –e o la –o àtones del masculí per –a)
mestre          mestra

masculí + -essa, -ina, -iu = femení

duc duquessa
gall gallina
actor actriu

Noms masculins formats amb l’addició de -ot a partir del femení. bruixot bruixa
ninot nina
abellot abella
Noms masculins i femenins que tenen una arrel diferent. home dona
pare mare
oncle tia
Una mateixa forma serveix per a tots dos gèneres en els terminats en -aire, -ista.

(el o la) cantaire
(el o la) pianista

Nombre i gènere dels adjectius

Flexió de l’adjectiu
Singular Plural
Masculí Femení Masculí Femení
+ –a + –s + –es
acabats en –e o  –o
àtones les
substitueixen per:
a +-s es
acabats en: s
ç
x
ix
tx
+ –a + –os + -es
Tots els acabats en: –ble, –aireLa majoria dels acabats en: –al, –el, –il, –ar,

ant, –ent

Els acabats en –a que fan el plural en –es

Una part dels acabats en –e

+ –s

Els acabats en –, i +-os

L’adjectiu es col·loca darrere del substantiu.

Exemple: una casa blanca.

L’adjectiu concorda en gènere i nombre amb el substantiu.

Exemple: un amic italià / una amiga italiana
uns amics italians / unes amigues italianes.

Algunes adreces interessants són:

-activitats:

www.xtec.es/~mibanez1/morfnom.html

http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/2eso/senyor/f2eso.htm

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102G001.htm

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102G002.htm

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102G003.htm

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102G004.htm

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102G005.htm

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102G006.HTM

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102G007.HTM

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102g008.htm

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102G009.HTM

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102G010.htm

http://perso.wanadoo.es/dcosg/EXERCICIS/1rBTX/GRAMATICA/U2/0102G011.htm

teoria (ampliació)

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/gramatica/substantius.html

http://www.ua.es/spv/formacio/unitats_superior/unitat_04_superior.pdf

activitats d’ampliació:

http://perso.wanadoo.es/dcasellas/Gircat/CC6/CC63.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *