Carta dels alumnes de l’escola Bernardí Tolrà a l’Ajuntament de Vila-rodona

Durant el mes d’octubre els alumnes de l’escola Bernardí Tolrà van participar en la setmana de la mobilitat sostenible. Durant l’activitat van observar diferents elements de la població. Els alumnes d’educació infantil i cicle inicial van fer una ruta visitant els principals monuments del nostre poble.
Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior, en grups, van realitzar l’estudi de la mobilitat a Vila-rodona.
En aquest estudi miraven les característiques dels carrers, els sentits de circulació, les senyalitzacions, les barreres arquitectòniques i el mobiliari urbà.
Finalment, els alumnes més grans van redactar una carta dirigida al Sr. Alcalde fent-li notar les mancances respecte a la mobilitat vila-rodonina. Aquesta carta fou entrada al registre de l’Ajuntament i llegida pels alumnes al Sr. Alcalde i la Sra. Regidora de Medi Ambient, els quals van agrair el treball realitzat.