CARTA INICI CURS 2014-2015

Calldetenes, agost de 2014

Benvolgudes famílies, estem preparant l’inici de curs i ens adrecem a vosaltres per a donar-vos una sèrie d’informacions que seran del vostre interès al llarg d’aquest curs.

Calendari curs 2014-2015

Segons ORDRE ENS/124/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, i amb l’acord del Consell Escolar de l’escola, el calendari queda de la següent manera:

Inici de curs 15 de setembre de 2014
Fi de curs 19 de juny de 2014

Vacances Nadal del 24-12-14 al 7-01-2015 (ambdós inclosos)
Vacances de Setmana Santa del 28-03-2015 6-04-2014 (ambdós inclosos)

Dies festius 2014 – 2015
24 de setembre (festa local)
3 de novembre (lliure disposició)
6 de desembre
16 febrer (lliure disposició)
30 d’abril (lliure disposició)
1 de maig
25 de maig (festa local)

Horari

L’ horari que es farà el curs vinent serà l’horari marc que estableix el Departament d’Ensenyament per als centres d’Educació Infantil i Primària de Catalunya.

Educació Infantil: Matí de 9 a 2/4 d’1 Tarda de 3 a 2/4 de 5

Educació Primària: Matí de 9 a 2/4 d’1 Tarda de 3 a 2/4 de 5

Servei de menjador: Educació Infantil de 2/4 d’1 a 3
Educació Primària de 2/4 d’1 a 3

Es farà jornada continuada de 9 a 1 del matí el 23 desembre de 2014 i el 19 de juny de 2015.

Tutories Especialistes
P-3 A Elisabet Trulls
P-3 B Ma Mercè Franquesa
P-4 A Olga Mayans
P-4 B Judit Vázquez
P-5 Marta Sala
1r A Anna Ma Font
1r B – pendent –
2n A Teresa Codinachs
2n B Núria Amblàs
3r Marta Codina
4t A Rosanna Tarí
4t B Montserrat Vilaregut
5è A Lídia Navarro
5è B – pendent –
6è Rosa Ma Blanco

Educació física Sito Romero i Rosana Tarí
Anglès Eva Sabatès
Música -pendent-
Educació Especial Immaculada Bardolet
Religió Josep Vicent Martí
Suport Ed.Infantil Teresa Gelmà
Administrativa Mary Fernández

Equip Directiu
Directora Lore Moreno
Cap d’Estudis Anna Girbau
Secretari Sito Romera

Reunions de curs

A principi de curs es realitzen reunions de curs, l’objectiu és informar de temes d’interès general per a les famílies, de la programació del curs, sortides i aspectes pedagògics.

Els dies i hores de les reunions són els següents:

P3 – Dijous 4 de setembre a les 8 del vespre a l’edifici d’educació infantil.
P4 i P5 – Dijous, 18 de setembre a les 8 del vespre a l’edifici d’educació infantil.
1r i 2n – Dimecres, 1 d’octubre a les 8 del vespre a l’edifici d’educació primària
3r i 4t – Dimecres, 8 d’octubre a les 8 del vespre a l’edifici d’educació primària
5è i 6è – Dijous, 16 d’octubre a les 8 del vespre a l’edifici d’educació primària

Per tal que els alumnes d’Educació Infantil no hagin d’arribar el dia 15 de setembre tan carregats a l’escola, us convidem el dimecres 10 de setembre de 12 a 2 a venir amb els vostres fills a visitar les aules i portar els llibres i el material.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides dels alumnes d’Educació Primària (excepte 1r B) es faran sempre per la porta principal del carrer Joan Fuster s/n, que s’obrirà uns 5 minuts abans de 2/4 d’1, a les 3 i a 2/4 de 5 de la tarda. Al matí estarà obert a partir de les 8 per als alumnes que assisteixen al servei d’acollida matinal i pels que assisteixen a SEP a partir de 2/4 de 9.
Les entrades i sortides dels alumnes d’Educació Infantil i de 1r B, es faran per la porta lateral del carrer dels Estudis, que s’obrirà uns 5 minuts abans de les 9, de 2/4 d’1, de les 3 i de 2/4 de 5 de la tarda.

Per a recollir o portar un alumne fora d’aquest horari caldrà que ho feu per la porta principal.

Quotes i pagaments

Es cobren 63 € per alumne en concepte de material. Aquesta quota es cobrarà el mes de setembre, a través de la vostra entitat bancària.
El mes d’octubre l’AMPA farà el cobrament de la quota de llibres i de la quota de l’AMPA
El dia 1 de novembre es cobrarà l’import de les sortides programades per a tot el curs. A aquesta quota s’hi afegirà l’import de l’agenda escolar.
El material escolar d’ús personal es pot comprar a la papereria “El Clip” de Calldetenes amb un 10% de descompte.

Circulars

Durant el curs, sovint us hem d’adreçar diverses d’informacions.
Per a estalviar paper, procurem repartir-ne una còpia per família, la donem al germà petit.
Quan és una circular que no s’ha de retornar signada, l’enviem per correu electrònic a totes les famílies que ens heu comunicat la vostra adreça electrònica.
Totes les famílies que llegiu el correu electrònic diàriament i esteu interessades en rebre les circulars per mail ens ho podeu comunicar a l’adreça de l’escola: ceipsantmarc@xtec.cat

Relació escola família

La relació pares – mestres és important que sigui fluida, a l’escola tenim quatre nivells de comunicació.

Reunions de curs: Es convoquen a començament de curs.

Avaluacions – informes:

Educació infantil: rebreu dos informes escrits, un a final del primer trimestre i l’altre a final de curs.
Educació primària: rebreu tres informes escrits, un al final de cada trimestre.

Entrevistes individuals amb el tutor:

Les famílies sempre que considerin necessari poden demanar entrevista per a parlar amb el tutor del seu fill, de tota manera cada família mantindrà com a mínim una entrevista amb el tutor/a del seu fill/a després de Nadal. A final de curs, el tutor o els pares poden sol•licitar-la si ho veuen necessari.

Cada mestra té una hora setmanal de 12.30 a 13:30 destinada a atendre les famílies, a la reunió d’inici de curs us concretaran quin dia és aquesta hora. En qualsevol moment del curs podeu demanar entrevista concertant el dia mitjançant l’agenda o per telèfon.
Es prega no trucar al tutor/a en hores de classe.

L’agenda: S’utilitza per a tractar temes del dia a dia: demanar entrevista, informar de causa de retard, visita al metge, indicacions dieta, anotar els deures i per la comunicació família – tutor/a.

Els mestres d’educació infantil revisen l’agenda cada dia. Els alumnes de d’Educació Primària han d’estar al cas de les coses que els afecten: anar al metge, prendre un medicament, fer dieta,… ells ho diuen a la tutora, que mira l’ agenda i confirma la informació.

És important que sempre que tingueu dubtes o qualsevol comentari a fer, us adreceu a l’escola en primera instància, al tutor/tutora, mestre especialista o direcció, abans de portar a terme qualsevol altre actuació que creieu convenient.

Medicaments

Quan un alumne hagi de prendre de manera inevitable alguna medicina dins l’horari escolar, cal que porti el medicament, la còpia de la recepta o informe del metge i l’autorització que se us va lliurat , (feu-ne còpia cada cop que l’hagueu d’utilitzar), signada pel responsable del nen, conforme autoritza al seu mestre-a tutor o responsable de menjador a donar la medicina a l’alumne. Si falta qualsevol d’aquests requisits no se li podrà subministrar la medicació.

Salut i seguretat dels nostres alumnes

Referent a les malalties o afeccions que puguin produir contagi, és convenient d’abstenir-se de portar el nen/a a l’escola quan:

– Té febre o n’ha tingut la nit anterior
– Té diarrea i vòmits
– Té tos intensa i contínua o si li costa respirar
– Té polls i llémenes (caldrà seguir el tractament adequat fins que no en tingui).
– Té conjuntivitis
– Té varicel•la (fins que els grans estiguin secs).
– Làmblies (paràsits intestinals)

Si hi ha alguna urgència o si cal dur el vostre fill/a al metge, us avisarem als telèfons que ens heu donat. És important que siguin telèfons en els que us puguem localitzar en horari escolar.

És convenient que comuniqueu a l’escola els canvis de domicili i/o telèfon, per tal de mantenir actualitzades les nostres bases de dades.

Absències

S’ha d’avisar al tutor en cas d’absència per malaltia o per altres assumptes, es pot fer a través de l’agenda, si és una causa que es pot anticipar, o bé telefonant a l‘escola el mateix dia que faci l’absència.

Puntualitat

Cal ser puntual a l’hora de les entrades a l’escola, és un bon hàbit personal que els nens han d’aprendre, tant per respecte als companys que han arribat a l’hora, com pel bon funcionament de l’activitat escolar.

Educació Física

Quan un alumne no pugui participar amb normalitat a les sessions d’Educació Física cal que porti un paper del metge que indiqui les recomanacions de cara a l’activitat física i si és el cas, el nombre de sessions que es recomana no practicar-ne.

Llibres de text

Els llibres dels alumnes d’Educació infantil i de 1r 2n d’educació Primària, podeu passar a comprar-los a la Llibreria Mots a partir del 15 de juliol, tal com se us va informar.

Els alumnes de CM i CS adherits al reciclatge de llibres tindran els llibres a l’escola el primer dia de curs. La quota per l’import dels llibres la cobrarà l’AMPA a través de la vostra entitat bancària.

Per qualsevol dubte referent als llibres podeu contactar amb l’Eva Vidal de l’AMPA, al telèfon 627482409 a les tardes o a l ‘email bustiadecasa@gmail.com.

Agenda

A partir de P-4, cada alumne té una agenda adaptada al treball del seu nivell, la tapa té el dibuix guanyador del concurs que varem fer el curs passat, aquest curs la portada de l’agenda d’Educació Infantil és un dibuix de la Basma Barkoua de P-5 i la portada de l’agenda d’Educació Primària és un dibuix d’en Marcel Formentí de 6è. Aquestes agendes es repartiran a l’escola i es cobraran junt amb la quota de les sortides (novembre).

Els alumnes de l’escola han de portar:

• Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Incial d’Educació Pimària han de dur la bata escolar cordada a davant, poden utilitzar la que ja tenen encara que vagi cordada darrera.

• Els alumnes d’Educació Infantil a mitja setmana la portaran a casa per rentar i repassar els botons sempre que calgui.

• Tots els alumnes han de dur una bata per pintura i tallers (potser una de vella que no els hi vagi petita).

• Els alumnes d’Educació Infantil per fer Psicomotricitat, han de portar una bossa de roba amb mitjons antilliscants, tot marcat amb el nom en un lloc ben visible.

• Els alumnes d’Educació Primària, el dia que facin Educació Física han de portar una bossa de roba amb mitjons antilliscants, samarreta de recanvi i tovallola petita, tot marcat en un lloc ben visible.

Podreu trobar les bates i pitets de menjador a la botiga el Trau de la Plaça Vella del poble.

Motxilles

A les motxilles dels alumnes d’Educació Primària han de tenir una mida que permeti poder-hi ficar una carpeta de mida foli.
Us recomanem que no compreu motxilles amb rodes, per comoditat dels vostres fills i de l’escola.

Carmanyola, cantimplora

Com ja sabeu som Escola Verda i amb el propòsit de fomentar el consum responsable i reduir la quantitat de residus que generem, recomanem l’ús de la carmanyola i de la cantimplora pels esmorzars i els berenars de cada dia, així com pels esmorzars i dinars dels dies d’excursió.

Fruita

Després de quatre anys participant al Pla de Consum de fruita, hem acordat que per a seguir promovent hàbits d’alimentació saludable, cada dimecres tots els alumnes de l’escola hauran de portar fruita per esmorzar.

Joguines i llaminadures.

A l’escola no es poden portar joguines ni llaminadures. Tampoc es reparteixen regals ni llaminadures pels sants o aniversaris, estaria bé no fer-ho tampoc a la porta de l’escola.

Menjador escolar

El menjador funcionarà a partir del dia 15 de setembre.
Si us interessa aquest servei, ompliu el full adjunt i retorneu-lo a l’escola abans del dia 5 de setembre.
Durant el curs, cal anotar a l’agenda si cal fer dieta, si un dia es quedarà a dinar, si el/la nen/nena ha de marxar a l’hora de dinar per visites al metge o qualsevol altre incidència, …

Activitats extraescolars

Com cada any l’AMPA fa una oferta molt variada d’activitats extraescolars, de les que rebreu informació junt amb aquesta carta.

També podeu consultar al blog de l’Escola: http://blocs.xtec.cat/ceipsantmarc/ i al blog de l’Ampa: http://ampasantmarc.blogspot.com.es/

Blog de l’escola

TOTA AQUESTA INFORMACIÓ TAMBÉ PODREU TROBAR-LA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: http://blocs.xtec.cat/ceipsantmarc/.

Durant el curs hi trobareu informacions, dades de l’escola, activitats del centre, fotografies de les festes, de les sortides,… Cada cicle i etapa educativa hi té el seu blog on trobareu un recull de les activitats que es realitzen.

Al llarg d’aquest curs es farà nou el blog de l’escola, en el moment que estigui operatiu us informarem.

Cordialment

L’Equip de mestres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *