Coneix l’escola

 

 

 

SERVEIS

– Serveis escolars: gestionats per l’AMPA de l’escola
Menjador Escolar.

Actvitats Extraescolars:  acollida matinal i extraescolars de tarda.

Venda de llibres i material escolar.

AMPA. Escola Ramon Llull

 

– Serveis educatius amb disponibilitat horària i atenció sota criteris de l’Administració:

Psicopedagog/a (E.A.P.), Logopèdia. (C.R.E.D.A.) i Fisioteràpia. (E.A.P.)