Canvi de l’adreça de la pàgina web

Amb l’objectiu de millorar la nostra pàgina web, hem fet diferents modificacions. La més significativa, pel que fa als usuaris, és el canvi de l’adreça. La nova adreça és

escolapauvila.com

L’antiga adrça contiuarà activa, però ja sense actualizacions.