Fem psicomotricitat!

Psicomotricitat a l’escola!

1.Què és la psicomotricitat?

La Psicomotricitat és una pràctica educativa, preventiva o d’ajuda que per mitjà de la vivència del cos, el moviment i l’acció i la seva posterior representació, actúa sobre la globalitat de l’infant per tal que aprengui a conèixe’s, relacionar-se amb els altres, amb els objectes, amb l’espai i amb el temps, la qual cosa li facilitarà l’accés als aprenentatges escolars” (Viscarro, I.; Camps, C.; 1997)

2. Quan fem psicomotricitat?

La distribució horària de la jornada escolar permet que cada grup classe faci 2 sessions de psicomotricitat a la setmana. Aquestes sessions són de 45” i d’1 hora:
– la sessió de 45 min es programa amb activitats més dirigides per la mestra
– la sessió d’1 hora estarà programada perquè sigui més lliure on la mestra orienta, observa i provoca reaccions a l’alumnat perquè experimenti noves sensacions i emocions amb el propi cos, amb els altres i l’espai.

A continuació podeu observar l’horari de quan els nens i nenes fan psicomotricitat:

P3A: Dilluns i dijous
P3B: Dimarts i dijous
P4A: Dimecres i divendres
P4B: Dimecres i divendres
P5A: Dilluns i divendres
P5B: Dilluns i divendres

3. La sessió de psicomotricitat

No podem oblidar que la sessió es regeix per unes fases o ritual el temps de les quals variarà segons el grup classe o la durada de la sessió:

1. Classe-sala de psicomotricitat: 5’ min. Cantem la cançó “Un tren chuchuà” (P3) o “Hands back, be quiet and walking” (P4 i P5) per dirigir-nos al gimnàs.

2. Fase d’acollida: 5’ min. En arribar a la sala de psicomotricitat es treuen les sabates, es posen els mitjons antilliscants i es fa el ritual d’entrada en el qual es recorda als infants les normes de seguretat, de conducta, de relació… i es dóna una breu explicació de l’activitat que es farà a la sessió.

3. Fase d’impulsivitat: 4’ min. Activitat de ball que serveix pel desbloqueig tònic i fem exercicis per preparar el cos per a l’activitat.

4. Fase d’activitat motriu espontània: 15’ min. L’alumnat passa pels diferents racons experimentant, desenvolupant, construint el seu propi aprenentatge i així puguin satisfer les seves necessitats de moviment. La tasca del mestre és anar reorganitzant aquests espais i materials adequant-los a les creacions i l’evolució de l’infant, sense perdre de vista l’itinerari pedagògic que vol desenvolupar, al mateix temps que té cura de la seguretat física i afectiva dins la sala.

Les activitats d’aquesta fase són balancejos, pressions, salts, arrossegaments, girs, grimpades, tombarelles, equilibris, rodolaments, descàrregues, desplaçaments, desequilibris, suspensions, caigudes… a través de l’ús de diferents materials, tous i durs, fixes i mòbils, variant les alçades, el grau de dificultat…

5. Fase de joc simbòlic i de construcció: 10’ min. El joc simbòlic permet l’elaboració de les fantasies infantils i l’establiment de límits entre realitat i fantasia. Per això, posem a disposició dels infants materials (robes, cordes, coixins, cèrcols… ) que d’alguna manera afavoreixen la dimensió simbòlica i de construcció. Aquests objectes són neutres, sense significat real; l’important és el significat i la interpretació que hi dóna el/la nen/a. Alhora és important afavorir la verbalització per part dl¡els infants i que puguin posar paraules a les seves vivències.

6. Fase de relaxació: 5’ min. Aquest és el moment de la relaxació o repòs on es deixa l’activitat motriu per arribar a un estat de calma a través de l’audiciód’una cançó de relaxació o narració.

7. Fase de representació i llenguatge. 5′-10′ min. Activitat de representació per a interioritzar els conceptes vivenciats durant la sessió exercitant la memòria, la representació i conceptualització. Aquestes activitats poden ser de llenguatge verbal o activitats expressivosimbòliques (dibuixar, modelar, construir, pintar..)

8. Fase de comiat: 5’ min. S’agrupen els nenes per treure’s els mitjons i posar-se les sabates.