Category Archives: 7.1.- Llengua estrangera

Recursos TIC

 1. Anglès365. Infants Classes 1-2.

 2. Bits de inteligencia (inglés).

 3. Cool Kids. Level 1 Level 2. Oxford University Press.

 4. English for Little children.

 5. Galaxy. Level 1 Level 2. Oxford University Press.

 6. Happy House. Oxford University Press.

 7. Incredible English. Level 1 Level 2. Oxford University Press.

 8. Literacy Center Education Network. Lectura bàsica

 9. The Little Animals. Activitiy Center.

 10. School of English. Interactica.

 11. Surprise. Level 1 Level 2. Oxford University Pres

 12. Segon Cicle de E. Primària

 13. Anglès365. Class 3 Class 4 Temas por nivel.

 14. Cool Kids. Level 3 Level 4. Oxford University Press.

 15. EducaMadrid: Tercero Cuarto.

 16. Galaxy. Level 3 Level 4. Oxford University Press.

 17. Happy Street. Oxford University Press.

 18. Incredible English. Level 3 Level 4. Oxford University Press. Coming soon…

 19. Surprise. Level 3 Level 4. Oxford University Press.

 20. Top Class.

 21. – Tercer Ciclo de E. Primària

 22. Anglès365. Class 5 Class 6 Temes per nivell.

 23. Cool Kids. Level 5 Level 6. Oxford University Press.

 24. EducaMadrid: Quinto Sexto.

 25. Galaxy. Level 5 Level 6. Oxford University Press.

 26. Happy Earth. Oxford University Press.

 27. Incredible English. Level 5 Level 6. Oxford University Press. Coming soon…

 28. Surprise. Level 5 Level 6. Oxford University Press.

  – Per a tots els cicles.

 29. Alfy. Learning games. 1 2 3 4 5 6.

 30. Anda-Wev 1. Acceso a módulos: 1 2 3 4 5. Averroes.

 31. Anda-Wev 2. Acceos a módulos: 1 2 3 4 5. Averroes.

 32. Anglesonline.

 33. go4english – Fun for Kids (British Council): Songs Stories Games.

 34. Inglés para E. Primaria. Secció Alumnat

 35. Interactive English (clicknlearn). “Seleccionar OPEN – MENU”.

 36. Learn English (British Council) stories, topics, more topics

 37. Linguasnet.

 38. Lunnis. Aprende inglés.

 39. Mr Teapot’s Flashdcards.

 40. Repàs d’anglès Féu clic a “Inglés”.

Informació extreta de: http://roble.pntic.mec.es/arum0010/#INGL%C9S%20(CURRICULAR)