Category Archives: General

SEGUIM AMB LES COL·LABORACIONS DINS EL PROGRAMA DE PLURILINGÜÍSME

Seguint amb les col·laboracions de les famílies amb l’escola, el dimecres dia 11 i aquest dimecres dia 18 hem tingut quatre mares que ens han vingut a parlar a 6è de les festes a “Great Britain” i una mare a 2n de cicle Inicial que ens ha llegit un llibre en anglès.
Volem donar les gràcies a les mares que han vingut i encoratjar a les i els que encara no ho han fet. Moltes gràcies!!

La nostra escola des de ja fa molts anys aposta per la llengua estrangera i això s’ha vist reflectit amb els nombrosos projectes que en que hem format part com comènius, oràtors, plans d’innovació… i aquest curs 2014-15 hem començat a formar part del GEP o Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme.

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme va començar el curs 2013-14 i està format per centres de primària i secundària d’arreu de Catalunya. Entre els principals objectius, destaca: consolidar el català, garantir el domini equivalent de les dues llengües oficials a l’acabar l’ensenyament obligatori, incrementar l’ús i el coneixement de diverses llengües estrangeres, i afermar les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut.

Formar part d’aquest grup ens implica rebre formació, tant a nivell d’equip directiu com a nivell dels mestres que ho han de dur a terme per tal de crear una línia de centre encaminada a assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea.

Dins d’aquest projecte GEP, que te una durada de dos cursos, nosaltres volem incrementar les sessions d’anglès en altres àrees curriculars que no siguin de llengua, això ja ho hem començat en medi natural a cicle superior, en matemàtiques a cinquè i en educació física, a més a més pretenem que la llengua anglesa sigui més present en la vida diària de l’escola i donar a conèixer costums i tradicions dels països de parla anglesa.

A cicle superior treballem:

  • The respiratory System
  • The circulatory System
  • Light and vision
  • Sound and hearing
  • Geometry
  • Football

A cicle Mitjà:

  • Our school

I a tots els cicles volem tenir la visita de mares angleses que ens expliquin o bé alguna rima, conte o tradició en anglès.