Category Archives: ENGLISH CI

ROCK, SCISSORS, PAPER

The students of Year 1 and Year 2 have sung and played a popular song/game called “Rock, scissors, paper”. 

Have a look at it!

Els alumnes de 1r i 2n van cantar i jugar a una cançó/joc molt popular anomenat “Pedra, paper, tisores”. 

Doneu un cop d’ull!

THIS IS OUR SCHOOL

The students of Year 1 and Year 2 have done a brief school tour showing you the main places of the school such as the English/Music classroom, the library, the playground, the canteen…

Have a look at it!

Els alumnes de 1r i 2n van fer un recorregut curt per l’escola ensenyant-vos els principals llocs de l’escola com per exemple la classe d’anglès/música, la biblioteca, el pati, el menjador…

Doneu un cop d’ull!

“I am me” poem.

Students of Year 1 and Year 2 wrote their own poems and then, we recorded them. Here you have the recording!

Els alumnes de 1r i 2n van escriure els seus poemes i després, els vam gravar. Aquí teniu la gravació!

TWO LITTLE DICKY BIRDS

The students of Year 1 and Year 2 have said this rhyme called “Two little dicky birds”. We hope that you like it!

Els alumnes de 1r i 2n van dir aquesta rima anomenada “Two little dicky birds”. Esperem que us agradi!

 

“FATHER CHRISTMAS” POEM

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

The students of Year 1 and Year 2 have said this Christmas poem called “Father Christmas”. We hope that you like it!

Els alumnes de 1r i 2n van dir aquest poema de Nadal anomenat “Father Christmas”.                     Esperem que us agradi!

IN A DARK, DARK HOUSE

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

The students of Year 1 and Year 2 have said this Halloween rhyme called “In a dark, dark house”. We hope that you like it!

Els alumnes de 1r i 2n van dir aquesta rima de Halloween anomenada “In a dark, dark house”. Esperem que us agradi!