Curs 2009-2010


Estem treballant en els nous blocs que entraran en funcionament durant aquest curs.

El Bloc de Centre

El Bloc d’Infantil

El Bloc de Primària

Per poder començar a afegir articles, cal que tot l’alumnat hagi presentat l’autorització del dret d’imatge proporcionada pel Departament d’Educació. Si encara no l’heu lliurat al tutor/a del vostre fill/a, la podeu omplir i imprimir des d’aquí

Atentament,
La comissió TAC

Festival Fi de curs (Vídeos)

Presentació del Festival

De Vídeos Festival Fi de curs

Presentació P4A

De Vídeos Festival Fi de curs

Actuació P4A

De Vídeos Festival Fi de curs

Actuació P4B

De Vídeos Festival Fi de curs

Presentació P3A

De Vídeos Festival Fi de curs

Actuació P3A

De Vídeos Festival Fi de curs

Presentació P3B

De Vídeos Festival Fi de curs

Actuació P3B

De Vídeos Festival Fi de curs

Presentació i actuació 1r

De Vídeos Festival Fi de curs

Presentació i actuació 2n

De Vídeos Festival Fi de curs

Presentació i actuació 3r-4rt

De Vídeos Festival Fi de curs

Presentació i actuació 5è

De Vídeos Festival Fi de curs

Actuació Mestres

De Vídeos Festival Fi de curs