Pla lector

Exposició oral del llibre de lectura en català: 5è

Exposició oral del llibre de lectura en català: 6è