Col·laborem amb Càritas pintant guardioles

Aquesta sessió de plàstica ha estat força diferent a les que fem normalment, ja que l’escola participa en la campanya “No et quedis el canvi”, organitzada per Càritas Garrotxa i l’Associació de Comerciants d’Olot, i els alumnes de cicle superior han pintat guardioles.

Properament, aquestes guardioles, juntament amb altres pintades per altres escoles, es col·locaran a diferents establiments de La Garrotxa durant un mes. L’objectiu és recaptar diners per ajudar a persones en risc d’exclusió social.

Cliqueu a la imatge per veure com han quedat:

coverFarà llàstima quan es faci la trencada de guardioles, però esperem poder ajudar a molta gent!

Publicat dins de General | Deixa un comentari

SORTIDA ALS VOLCANS SANTA MARGARIDA I CROSCAT

El passat dijous 2 de Febrer els alumnes de cicle Superior de l’escola Castellroc vam anar d’excursió al volcà Santa Margarida i al volcà Croscat de Santa Pau.

Primer; vam poder observar un experiment sobre l’erupció d’un volcà i més tard vàrem fer una fitxa amb moltes activitats divertides.

El que ens va impressionar més va ser que al volcà Croscat li havien tret una part molt gran de terra del seu con i així vam poder veure els diferents tipus de greda i de materials volcànics.

A continuació podreu veure algunes de les fotos que vam  fer si cliqueu al damunt de la foto

https://goo.gl/photos/WwandWbWJ5423nNW8

croscat

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Bug names

This last session has been devoted to revise the concept of symmetry through drawing our names and creating different patterns on them. It was real fun to show our names from different points of view to people who didn’t know about the activity. We saw that they had difficulties to know what it was and most of them thought it was a bug or an insect!

Click on the photo to see more photos:

jordiblog
Aquesta última sessió es va dedicar a repassar el concepte de simetria a partir del dibuix del nostre nom i la creació de diferents patrons. Va ser molt divertit ensenyar els nostres noms des de diferents punts de vista a persones qui no sabien de què anava l’activitat. Vam veure com els costava saber què era i hi havia gent que pensava que era una bestiola o un insecte!
Publicat dins de General | Deixa un comentari

ENS VISITEN ELS MOSSOS i FEM L’ACTIVITAT DE LA SELVA

Els alumnes de Cicle superior hem fet una activitat amb dues parts: d’una banda; una xerrada sobre el trànsit i d’altra banda hem fet un joc amb cadires.

Aquesta activitat ens ha servit per veure que la circulació i el trànsit pot ser divertit però al mateix temps perillós, si no es respecte les normes de tràfic.

Clica al damunt per veure més fotos

20161201_105801

 

 

 

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

Visita al Museu comarcal d’Olot

Els nens i nenes de Cicle Mitjà i de Cicle Superior, el dijous 24 de novembre vam anar de visita al Museu Comarcal d’Olot. Vam fer aquesta sortida per “aprendre com treballen els artistes”.

Primer ens varen ensenyar el Museu Comarcal de la Garrotxa situat al tercer pis de l’Hospici, vam descobrir als pintors olotins Marià i Joaquim Vayreda i sobretot vam poder observar  detalladament els esboços que feien amb carbó o bé aquarel·la abans de fer el gran quadre pintat.

Ens vam aturar una estona a contemplar el quadre de Ramon Casas “La Carrega”, era impressionant. Aquest quadre pertany al Museu del Prado però tenim la sort de poder tenir-lo al museu de la nostra comarca.

Finalment ens vam aturar a conèixer importants escultors garrotxins com Josep Berga i Boix, Miquel Blay i ja més contemporani Leonci Quera. Ara ja sabem que el més difícil de fer per un escultor és un cos nuu.

Tot seguit i després d’esmorzar una mica al pati de l’Hospici, ja vam anar a fer el Taller de gravat amb la tècnica del linòleum, fent servir aquest i després fent les plantilles del gravat amb gomaeva. Vàrem gaudir experimentant amb aquesta tècnica tan sorprenent i original, fent el mateix procés que havien fet els artistes del Museu, primer fent un esboç en paper, després fer el dibuix amb pintura negre en el linoleum i gravat en un full i finalment la plantilla ja era gomaeva. Amb aquestes fotos podeu veure-ho i com en el taller ens varem convertir en uns artistes!! 

Clica al damunt per veure més fotos

img_2205

https://goo.gl/photos/s3PRXbRbwUBQxb4L7

 

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Arts & Crafts: Andy Warhol

Several weeks ago we began to study an American artist named Andy Warhol. He is very famous by his artwork, which is called POP ART. We learnt the main features of his work: he used bright colours, repeated images and pop icons/mass media.

Fa algunes setmanes vam començar a estudiar l’artista americà Andy Warhol, qui és molt famós per les seves obres, les quals estan emmarcades dins del moviment artístic anomenat POP ART. Vam aprendre les principals característiques dels seus treballs: utilitzava colors llampants, repetia imatges i feia servir icones populars així com productes comercials.

Following these characteristics students carried out different projects. In the first one, they had to finish the repetitions of the famous Campbell’s tomato soup tin and then colour it:
Click on the photo to see the rest of the tins.

Seguint aquestes particularitats, els alumnes van portar a terme diferents projectes. Al primer havien d’acabar les repeticions de la famosa llauna de sopa de tomàquet Campbell i després pintar-la:
Cliqueu a la foto per veure totes les llaunes.

tins1

For the second project, students had to bring a tin to design a label for it. And this is the great result:

Pel segon projecte, els alumnes havien de portar una llauna per tal de dissenyar una etiqueta; i aquest és el gran resultat:

label-design

In order to carry out the following project, they needed to be taken a photo of themselves and use it as a help to reproduce the 4 copies. It was a little bit hard at the beginning, but as soon as they started to see the result, they got engaged to create these masterpieces:
Click on the photo to see all the works and the students working.

Per dur a terme el següent projecte, es va fer una foto a cada estudiant per tal que els ajudés a reproduir 4 còpies exactes. El projecte en sí va ser una mica difícil al principi, però conforme van anar veient el resultat, es van engrescar i van acabar creant aquestes obres d’art:
Cliqueu a la foto per veure tots els treballs i als alumnes treballant.

repeated-self-portrait10small

The last project of this topic has been a mural, which was made collaboratively. The students really enjoyed the fact that it was like a jigsaw and also that it had to be coloured using paint!

L’últim projecte del tema ha estat un mural, el qual es va fer en grup. Els alumnes van gaudir molt el fet que fos com un trencaclosques i també que hagués de ser pintat amb pintura!

campbellsmural

Publicat dins de General | Deixa un comentari

LA NOSTRA OPINIÓ

Els alumnes de 5è i 6è hem vist la presentació de la reunió de pares i mares de cicle superior i pensem que és important que els pares i mares pugueu saber el que passarà aquest curs a les nostres aules; que aprendrem i com ho farem.

Ara ja som a cicle superior i cada cop aprenem més coses, a vegades complicades, volem i desitgem que tota aquesta informació que us han explicat a la reunió serveixi sobretot perquè valoreu el nostre esforç i veieu com ens podeu ajudar els pares i las mares.

És això el que tots volem i esperem!!

GRACIES!!

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Arts & Crafts: Robert Delaunay

Hello everyone!

The last 3 Art sessions have been devoted to study a French artist called Robert Delaunay through the creation of two projects.

Les últimes 3 classes de plàstica s’han dedicat a estudiar l’artista francès Robert Delaunay a través de la creació de dos projectes.

Delaunay was famous by his abstract art, in which he used lines and circles, and also, looked for contrast between warm and cold colours.

Delaunay va ser famós pel seu art abstracte, en el qual va utilitzar línies i cercles, i també, buscava contrast entre els colors càlids i freds.

In the first activity we also introduced the concept of symmetry and created a drawing and its “mirror”. Also, students had to follow a rule: one drawing had to be coloured using warm colours and the other one using cold ones. The objective was to achieve contrast and this is the fantastic result:

A la primera activitat també vam introduir el concepte de simetria i vam crear un dibuix i el seu mirall. Els alumnes havien de seguir una norma: un dibuix havia de ser pintat amb colors càlids i l’altre amb freds. L’objectiu era aconseguir contrast i aquest és el fantàstic resultat:

symmetryDelaunay

As you can see, in the second activity, they had to draw some circles and lines using the compass and the ruler. Afterwards, they gave colour using watercolours. The challenge here was that warm colours couldn’t be touched among them and the same goes for cold ones.

Tal i com es veu, a la segona activitat, els alumnes havien de dibuixar uns quants cercles i línies fent ús del compàs i el regle. Després, van pintar-lo amb aquarel·les. Aquí el repte que tenien era que els colors càlids no es podien tocar entre ells, i el mateix amb els freds.

RDelaunayArtwork

Publicat dins de General | Deixa un comentari

BENVINGUTS AL CURS 2016 / 2017

Publicat dins de General | Deixa un comentari