PLA D’EMERGÈNCIA EN CAS DE NEVADES

El Departament d’ Educació ha contemplat la necessitat d’elaborar un PLA D’EMERGÈNCIA DE NEU. És per això que en el Pla d’ Emergència de l’escola hem inclòs un apartat que fa referència a les nevades.

Us volem  informar de quines serien les nostres actuacions en cas de que es produeixin:

SI NEVA  A LA NIT

L’escola conjuntament amb l’ajuntament, segons el Pla Neu Cat de la Generalitat i les informacions dels mitjans de comunicació, decidirà si és possible fer les classes amb normalitat o no. Els serveis mínims que l’escola oferirà estaran en funció de les possibilitats reals del professorat que pugui assistir-hi aquell dia.

La Direcció de l’escola gestiona a través dels pares delegats la comunicació amb la resta de famílies.

EN CAS QUE NO HI HAGI LLUM NI CALEFACCIÓ, NO ES FARÀ CLASSE.

SI NEVA QUAN SOM A L’ESCOLA

Si comença a nevar de manera important un cop començades les classes i es preveu que es poden col·lapsar els accessos, la Direcció de l’escola informarà a través dels pares delegats que cal que vingueu a buscar els nens/es el més aviat possible. En cas de no poder fer-ho podeu trucar a l’escola.

Heu de tenir sempre en compte, que tot i que l’escola sigui oberta, segurament no funcionarà amb normalitat, ja que no podem garantir els serveis de menjador, extraescolars i vigilàncies habituals.

SI DEIXA DE NEVAR

Si deixa de nevar i l’accés no presenta perill s’acordarà conjuntament amb l’ajuntament si s’obre l’escola i es farà saber a través dels pares delegats de cada curs.

Equip directiu.