Dinàmica de la població

Els moviments migratoris

 1. Explica la tipologia dels moviments migratoris o espaials de la població a partir de l’organigrama.
 2. Quina és la seva classificació segons la durada?
 3. Indica els tres grans períodes que, generalment, es distingeixen en la història de les migracions.
 

Guantànamo

 1. Situeu geogràficament Guantánamo, tot indicant les característiques físiques de la zona.
 2. Esbrineu quines són les dades estadístiques del país, referides a la superfície, població, taxes de natalitat, mortalitat, mortalitat infantil, esperança de vida en néixer, PIB, PIB/h, IDH, entre d’altres.
 3. Des de quan i per què Guantànamo compta amb la presència dels Estats Units?
 4. Des de que fou president electe, Obama va afirmar la seva voluntat de dialogar amb Cuba, un dels països amb qui els Estats Units mantenen relacions difícils. Quina és la causa d’aquesta situació?
 5. Què passa a Guantánamo? Quina decisió ha adoptat Obama al respecte recentment?

La Unió Europea

Eleccions a Romania

 1. Situeu Romania en un mapa d’ Europa, tot indicant les seves característiques físiques i quins són els seus països limítrofes.
 2. Esbrineu quines són les dades estadístiques de Romania referents a la superfície, població, taxes de natalitat, mortalitat, mortalitat infantil, esperança de vida en néixer, PIB, PIB/h, Índex de Desenvolupament Humà, entre d’altres.
 3. Compareu aquestes dades, taxes o indicadors amb les d’Espanya. Quines diferències hi trobeu?
 4. Busqueu dades sobre la immigració romanesa a Espanya. Per què creieu que aquesta ès elevada?
 5. Quan va passar Romania a formar part de la Unió Europea?
 6. Esbrineu els sistemes de govern que ha tingut Romania els darrers 25 anys.

Living Darfur

 1. Situeu el Sudan en un mapa d’ Àfrica, tot indicant les seves característiques físiques i quins són els seus països limítrofes.
 2. Esbrineu quines són les dades estadístiques del Sudan referents a la superfície, població, taxes de natalitat, mortalitat, mortalitat infantil, esperança de vida en néixer, PIB, PIB/h, Índex de Desenvolupament Humà, entre d’altres. Compareu aquestes dades, taxes o indicadors amb les de algun país de l’ Europa Occidental.
 3. Quina és la problemàtica que es viu a aquest país, en concret a la regió de Darfur? 
 4. Per què creieu que s’està produint aquest genocidi?
 5. Quin tipus de govern hi ha al Sudan? Quina és la seva actuació davant d’aquesta situació?
 6. Com planteja Barack Obama la seva intervenció a la zona?

Organització política del territori

 1. Què és l’ONU? Explica breument la seva història.
 2. Consulta el capítol 7 de la carta de l’ONU i llegeix atentament l’article 41. Què planteja?
 3. Quin és el problema que es planteja a l’audiovisual? 
 4. Per què es va decidir imposar sancions a l’Iran?
 5. Malgrat la pressió internacional Teheran segueix desenvolupant la seva tecnologia nuclear. Què creus que hauria de fer l’ONU davant d’aquesta actitud?
 6. Busca informació a la premsa i respon: enfront la política de George Bush, quines són les intencions de Barack Obama amb l’Iran?  

Els paisatges temperats d’Europa

 1. Explica quina és la localització d’ Irlanda.
 2. Quin tipus de paisatge és el que li correspon?
 3. Quin és el tipus de clima que li afecta? Explica les seves característiques.
 4. Quines activitats econòmiques són pròpies d’aquest tipus de paisatge i de clima?
 5. Busca informació de la vegetació, dels conreus i de l’hàbitat d’ Irlanda. 
 6. Quina és la seva forma de govern?  

Les unitats de relleu d’Espanya

 1. Una de les muntanyes que envolten la Meseta és la Serralada Cantàbrica. Digues quines són les altres i localitza algunes imatges que les mostrin.
 2. Les imatges que mostra l’audiovisual corresponen als Pics d’Europa. Assenyala les seves característiques i digues quin és el cim més alt.
 3. A quina comunitat autònoma es troben els Pics d’Europa? Explica els aspectes més rellevants.
 4. Quines són les característiques climàtiques d’aquesta zona de la Península Ibèrica? A quin tipus de paisatge correspon? Comenta el tipus de clima, la vegetació i el poblament que la caracteritzen.
 5. Localitza un climograma de qualsevol de les localitats situades en aquesta zona i realitza un comentari (temperatures a l’hivern i a l’estiu, precipitacions, etc.)

ELS NENS DEL TXAD

L’escàndol del Txad

1. Situeu el Txad en un mapa d’ Àfrica, tot indicant les seves característiques físiques i quins són els seus països limítrofes.
2. Esbrineu quines són les dades estadístiques del Txad referents a la superfície, població, taxes de natalitat, mortalitat, mortalitat infantil, esperança de vida en néixer, PIB, PIB/h, Índex de Desenvolupament Humà, entre d’altres. Compareu aquestes dades, taxes o indicadors amb les de algun país de l’ Europa Occidental.
3. Què és una ONG? Quins són els objectius d’aquests tipus d’ organitzacions?
4. Per què creieu que sorgeixen?
5. A què creieu que es va deure la intervenció del govern del Txad?
6. Quina és la situació que viu la població infantil a molts països del Tercer Món?

El sòl

1. Expliqueu com influeix el sòl en l’agricultura.
2. De què depèn l’aprofitament agrari del sòl?
3. El vídeo mostra unes imatges de Viñales, una vall ubicada a Pinar del Río, província occidental cubana. Disposa de terres fèrtils aptes pel conreu. Quins són els productes que es conreen?