Instruccions

Primer cal llegir la pregunta.

Pensar el que has de contestar.

Respondre d’una manera completa i entenedora.

Repassa el que has escrit perquè no hi hagi errades.

Enviar-ho