40.- Recuperación extraordinaria de Lengua castellana.

a) Presentar el dossier indicado en la web del Instituto. 40 %

b) Contenidos del examen. a) Una comprensión lectora de CC.BB . b) Una redacción. c) Conocer los siguientes períodos históricos: Romanticismo, Realismo, Modernismo, Generación del 98 y Generación del 27. e) Encontrar el tema principal de un poema y encontrar en él 6 figuras retóricas. f) Encontrar la función sintáctica de algunos sintagmas de O simples.

39. PdR’s de QB

La influència de la indústria musical en la moda a través del temps a Occident.

 

0.- Introducció. Origen de la vostra idea, intenció del vostre treball, metodologia utilitzada…

 

1.- La moda i la música com a indústria. Origens. Expliqueu l’origen de la moda i de la música com a indústria, però potser jo faria 3 apartats: a Europa, a Espanya, a CAT.

 

3- En aquest capítol, heu d’explicar en què consisteixen les següents modes: incloure la seva cronologia, els seus trets de comportament, els seus referents cinematogràfics, literaris i musicals i incloure un munt d’imatges sobre les seves formes de vestir.

 

Las flappers de los años 20.

La influència del cinema negre: les femmes fatales i els detectius estil Humphrey Bogart.

Els

Els mod.

Els beatniks.

El moviment hippy.

El glam rock.

Els punks.

La new Wave.

Els heavys.

El grunge.

El rock

Actualment: digueu vosaltres… 3 estils com a mínim.

 

4- Projecte. Filmar uns fragments de vídeoclip en què aneu vestits/des de com a mínim 3 diferents estils de moda amb la música de cada època.

 

5-Conclusions. Què heu après / dificultats…

 

6-Bibliografia i webgrafia.

 

 

Conductes negatives a l’esport de base.

 

Primer de tot, busqueu el llibre “L’educació en valors a través de l’esport” i feu-lo servir.

 

 

 

0.- Introducció. Origen de la vostra idea, intenció del vostre treball, metodologia utilitzada…

 

1.- Citeu notícies d’actualitat (almenys 5) de males conductes i plantegeu per què es considera un problema social: no es posen en pràctica els valors que es demanen als esportistes.

 

2.- Els protagonistes de l’esport de base.

 1. a) Pares i mares.
 2. b) Entrenadors
 3. c) Àrbitres.
 4. D) Directius
 5. E) Jugadors

 

 

3.- Mireu d’entrevistar a alguna víctima de males conductes a esport no professional i si pot ser a algun protagonista d’aquestes. Feu preguntes interessants que no es puguin respondre amb Sí o No.

 

4.- Causes. Desenvolupeu de quina manera aquests 3 factors

 

 1. La competitivitat i l’estímul de guanyar.
 2. El proteccionisme de les famílies.
 3. La falta d’autoritat dels àrbitres???? La pressió del públic de casa?????
 4. Busqueu altres causes.

 

5.- Recomanacions per a cada col·lectiu (a partir del llibre que us he enllaçat).

 

 1. Famílies
 2. Entrenadors
 3. Àrbitres
 4. Directius
 5. Jugador

 

6.- Filmeu un petit spot per combatre valors negatius a l’esport base.

7.- Conclusions. Què heu après / dificultats…

8. -Bibliografia i webgrafia.

 

 

 

 

 

 

La influència de la indústria musical en la moda a través del temps a Occident.

 

0.- Introducció. Origen de la vostra idea, intenció del vostre treball, metodologia utilitzada…

 

1.- La moda i la música com a indústria.Origens. Expliqueu l’origen de la moda i de la música com a indústria, però potser jo faria 3 apartats: a Europa, a Espanya, a CAT.

 

3- En aquest capítol, heu d’explicar en què consisteixen les següents modes: incloure la seva cronologia, els seus trets de comportament, els seus referents cinematogràfics, literaris i musicals i incloure un munt d’imatges sobre les seves formes de vestir.

 

Las flappers de los años 20.

La influència del cinema negre: les femmes fatales i els detectius estil Humphrey Bogart.

Els

Els mod.

Els beatniks.

El moviment hippy.

El glam rock.

Els punks.

La new Wave.

Els heavys.

El grunge.

El rock

Actualment: digueu vosaltres… 3 estils com a mínim.

 

4- Projecte. Filmar uns fragments de vídeoclip en què aneu vestits/des de com a mínim 3 diferents estils de moda amb la música de cada època.

 

5-Conclusions. Què heu après / dificultats…

 

6-Bibliografia i webgrafia.

 

 

Conductes negatives a l’esport de base.

 

Primer de tot, busqueu el llibre “L’educació en valors a través de l’esport” i feu-lo servir.

 

 

 

0.- Introducció. Origen de la vostra idea, intenció del vostre treball, metodologia utilitzada…

 

1.- Citeu notícies d’actualitat (almenys 5) de males conductes i plantegeu per què es considera un problema social: no es posen en pràctica els valors que es demanen als esportistes.

 

2.- Els protagonistes de l’esport de base.

 1. a) Pares i mares.
 2. b) Entrenadors
 3. c) Àrbitres.
 4. D) Directius
 5. E) Jugadors

 

 

3.- Mireu d’entrevistar a alguna víctima de males conductes a esport no professional i si pot ser a algun protagonista d’aquestes. Feu preguntes interessants que no es puguin respondre amb Sí o No.

 

4.- Causes. Desenvolupeu de quina manera aquests 3 factors

 

 1. La competitivitat i l’estímul de guanyar.
 2. El proteccionisme de les famílies.
 3. La falta d’autoritat dels àrbitres???? La pressió del públic de casa?????
 4. Busqueu altres causes.

 

5.- Recomanacions per a cada col·lectiu (a partir del llibre que us he enllaçat).

 

 1. Famílies
 2. Entrenadors
 3. Àrbitres
 4. Directius
 5. Jugadors

 

 

Males pràctiques amb el mòbil per part d’ usuaris adolescents.

 

 

 

 

 

 

0.- Introducció. Origen de la vostra idea, intenció del vostre treball, metodologia utilitzada…

 

1.- Breu evolució del mb des de la seva invenció.

 

2.- Potencialitats de l’ús del mòbil (avantatges).

2.1.- ……………

2.2.- ……………

 

 

3.- Perills de l’ús del mb.

3.1.- Addicions.

3.2.- Exposició a radiacions

3.3.- Els jocs de pagament.

3.4.- Trastorns del son.

3.5.- Aïllament familiar i social.

3.6.- Accidents de cotxes i maquinària.

3.7.- Bullying…

3.8.- Els hackers /robatoris….

………………..etc.

 

4.- La regulació del mòbil a l’horari de feina. Busqueu feines on no és permès l’ús personal del mb.

 

5.- El mòbil al  Pau Vila i els canvis pel curs que ve.

4.1.- Normativa actual.

4.2.- Problemes generats per la no regulació de l’ús de mòbil entre classe i classe: citeu exemples i ilustreu-los amb fotos fingides.

4.3.- Expliqueu la normativa que s’està preparant pel curs que ve.

4.4.- Avantatges i inconvenients.

 

6.- El vostre projecte (spot).

 

 

7.- Conclusions. Què heu après / dificultats…

 

8- Bibliografia i webgrafia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.- PdR’s de QD.

– El dòping en l’esport d’elit (centrar-se en un esport)             Parlar amb Carola / Àlex C.

 

0.- INTRODUCCIÓ.- Explicar clarament els objectius del treball, així com per què l’heu triat (parleu de la vostra orientació així com de les matèries implicades en la seva realització, així com de preferéncies personals).

1.- Definició del dòping. Per què existeix i des de quan.

2.- Sustàncies dopants amb exemples de com alteren el rendiment. Capítol llarg que caldrà moderar.

2.1

2.2

3.-Regulació del dòping. Motius de la seva prohibició i forma de fer controls.

4.- Formes de control del dòping.

4.1.-

4.2.-

5.- Alguns casos: Ben Johson, Lance Amstrong, Operación Puerto, ….

6.- Els codis ètics de control del dòping.

4.- PROJECTE. Elaboració d’un spot per prevenir el dòping entre esportistes de la vostra edat. Expliqueu les fases: preproducció, producció i postproducció.

5.- CONCLUSIONS. Expliqueu quèheu aprés, les dificultats que heu tingut, el que heu sentit en fer el treball…

 

 

 

La dieta idònea de l’estudiant de secundària.                                      Parlar amb BIO.

 

0.- INTRODUCCIÓ.- Explicar clarament els objectius del treball, així com per què l’heu triat (parleu de la vostra orientació així com de les matèries implicades en la seva realització, així com de preferéncies personals).

 

1.- Definició de l’estudiant standard de secund“aria. Horaris, obligacions, activitats extraescolars, caps de setmana… potser cal una petita enquesta.

 

2.- Aliments. Piràmide. Característiques nutricionals.

 

2.- Necessitats nutricionals del ritme diari d’un estudiant. Calories, proteïnes, hidrats, greixos… Calcular gast.

 

3.- Treball de camp: enquesta d’hàbits alimentaris al Pau Vila per cursos. Conclussions.

 

4.- Projecte. …. …………………?

 

5.- CONCLUSIONS. Expliqueu què heu aprés, les dificultats que heu tingut, el que heu sentit en fer el treball…

 

 

 

 

Elaboració d’un jardí botànic al Pau Vila.

 

0.- INTRODUCCIÓ.- Explicar clarament els objectius del treball, així com per què l’heu triat (parleu de la vostra orientació així com de les matèries implicades en la seva realització, així com de preferéncies personals).

1.- Definició de què és un jardí botànic. Ulititats. Exemples.

 

2.- Tipus de jardins.

 

3.- Condicions de l’espai de l’hort del PV. Humitat, sol, terra, clima…

 

4.- El vostre projecte.

 

5.- CONCLUSIONS. Expliqueu què heu aprés, les dificultats que heu tingut, el que heu sentit en fer el treball…

36.- Oraciones coordinadas

1.- Unos días se despierta con energía; otros, no se levantaría.

2.- Dieron la autorización a quienes entregaron los papeles a tiempo.

3.- Te acompañaría, pero tengo un compromiso.

4.- Los alumnos que estaban de huelga no acudieron al examen.

5.- Estoy agotado, así que me voy a sentar.

6.- El dinero está donde me dijiste.

7.- Me encanta que hayas venido tan pronto.

 

35.- El lenguaje políticamente correcto.

1.- Algunas personas o colectivos consideran que expresiones como “buenos días, niños“ es políticamente incorrecta ya que utiliza el género masculino para referirse tanto a niños como a niñas.

a) Sobre esta cuestión, observa qué postura tan diferente tiene: la RAE y este blog personal. Resúmelas.

 

Redacta ahora una definición de qué es el lenguaje políticamente correcto: ………………………………………………………. …………………………………………. ………………………………………. ………..………………………………………………..

2.- Redacta una versión libre de eufemismos de la versión correctamente política del cuento de Caperucita Roja.

 

3.- Corrige las expresiones que puedan considerarse políticamente incorrectas e indica la  discriminación que contienen.

a) Los derechos del hombre se establecieron en el siglo XIX.

b) Se comportó como un gallina / es un cerdo/a… / es una víbora.

c) Le engañaron como a un chino.

d) Hablar en cristiano.

e) Hacer el indio.

f) Trabajar como un negro.

g) Hacer una judiada.

h) Despedirse a la francesa / el mal francés / la gripe española.

 

34.- Solucionar los errores de escritura de los siguientes textos extraídos de partes de accidente de coches.

 

 • “El peatón chocó contra mi coche y después se metió debajo.”
 • “El tío estaba por toda la calle y tuve que hacer varias maniobras bruscas antes de darle.”
 • “Saqué el coche del arcén, miré a mi suegra y me fui de cabeza al terraplén.”
 • “Llevaba cuarenta años conduciendo cuando me dormí al volante y tuve el accidente.”
 • “Para evitar colisionar con el parachoques del coche de delante, atropellé al peatón.”
  • “El poste de teléfonos se estaba acercando y cuando maniobraba para salirme de su camino choqué de frente.”

 

 

 

 

Atropellé a un peatón que acabó arrollado debajo de mi coche.

Después de tratar de esquivarlo, atropellé a un peatón al que no había visto aparecer.

Me incorporé a la circulación desde el arcén mientras miraba a mi suegra -que me acompañaba- antes que al tráfico, por lo que fui golpeado por otro vehículo.

Después de cuarenta años de carnet de conducir, por una vez me dormí al volante y tuve un accidente.

Atropellé a un peatón involuntariamente mientras quería evitar dar un golpe al parachoques del coche de delante.

Tuve un accidente mientras maniobraba para no chocarme con el poste de teléfonos al que me estaba acercando.

33.- O sub adverbiales impropias

1.- Cuando viva en Lyon, aprenderé francés en pocos meses.

2.- La cena fue tan buena como romántica.

3.- Por más que insistas, no te daré más dinero.

4.- Como hace tanto frío, hemos decidido ir al cine.

5.- Las flores de tu jardín crecen más que las mías.

6.- En vista de que no quieres las respuestas, no nos preguntes.

7.- Se desvive para que mejoren las condiciones de los más pobres.

 

 

 

 

1.- Condicional. 2.- Comparativa de superioridad. 3.- Concesiva. 4.- Causal. 5.- Comparativa de superioridad. 6.- Condicional/causal. 7.- Final.

32.- Contenidos del último examen.

 • Preguntas de comprensión lectora sobre un texto no literario.
 • Redacción.
 • Oraciones compuestas (todas).
 • La ambigüedad (corregir textos: pág. 210 y partes de accidentes de coche).
 • Verbos irregulares (ejs. de la pág. 51 y del blog).
 • El uso formal e informal de la lengua (pág. 230- 235).
 • El lenguaje políticamente correcto (blog).

31.- Etimologías curiosas.

La etimología es la parte del estudio de la lengua que se ocupa del origen de las palabras y de la evolución de su forma y significado a través del tiempo. 

Proletariado. proletariat es un término que puso en circulación Karl Marx, que tomó del latino proletarius. Los proletarii eran los más pobres en aquella sociedad , cuya única posesión eran los hijos que tenían, su prole.

Sarcófago, del griego σαρκοφάγος que significa come-carnes. o sea que lo contrario de un vegetariano es un sarcófago. :lol:

Snob es un acrónimo: de sine nobilitate (sin nobleza). esta abreviatura se añadía en las listas de alumnos en los colegios británicos para señalar a los que no eran de sangre noble. el snob, es, pues, el plebeyo que imita las maneras distinguidas y afectadas de los aristócratas.

Asesino. Procede del árabe ḥaššāšīn, que significa, según Corominas (1987, p. 67), ‘bebedor de ḥaššiš, bebida narcótica de hojas de cáñamo’. Este término, según el autor, se aplicaba a los pertenecientes a una secta musulmana del siglo XI. Bajo los efectos de tal narcótico se dedicaban a perpetrar homicidios por cuestiones políticas.

Trabajo. procedería de un término latino tripalium, literalmente tres palos, una especie de horca a la cual se ataba el esclavo vago o desobediente para ser azotado.

Planeta. Esta es, sin duda, una de las más curiosas. En latín existe la forma planēta, que a su vez procede del griego πλανήτης, cuyo significado es ‘vagabundo’ o ‘errante’. El origen está en el verbo πλανάω, que significa ‘vagar’ o ‘andar errante’. El motivo de que reciba este nombre parece estar en que los planetas, a diferencia de las estrellas —que parecían fijas—, sí se movían. El término, según Corominas (1987, p. 462), se introduce en el año 1250.

.- Escribe la etimología o genealogía de tu nombre y apellidos. Hay muchas webs dedicadas a esta disciplina. Puedes consultar google o www.misapellidos.com/

 

Diccionario etimológico online : http://etimologias.dechile.net/