PROJECTE

CARRERS DEL CENTRE DE VILADECAVALLS AMB CODIS QR

 El nostre projecte, s’engloba a dins d’una activitat d’aprenentatge servei APS, té com a objectiu donar informació sobre els diferents carrers del poble de Viladecavalls, a través de codis QR enllaçats a un bloc creat pels alumnes i fer conéixer als seus habitants la història i orígen dels carrers del seu Municipi.

Els habitants de Viladecavalls, de totes les edats, podran gaudir d’aquest treball i consultar de forma ràpida i pràctica, la informació relacionada amb el tema, en els blocs realitzats pels alumnes.

Des de l’escola, volem promoure en l’alumnat, l’nterés pel seu poble i fer-los sentir útils a la comunitat, senyalitzant els punts estudiats.

 

DESCRIPCIÓ DE LES FASES DEL PROJECTE

 

1.- TEMPORITZACIÓ DEL TREBALL

El nostre projecte es va iniciar l’octubre del 2012 i ha finalitzat al desembre del 2013.

Actuacions:

– Reunió amb l’Ajuntament de Viladecavalls, per tal de presentar i aprovar el projecte.

– Tria dels carrers.

– Treball de camp: Filmacions per part dels alumnes dels carrers que formen part del projecte.

– Producció de les pel·lícules.

– Recerca d’informació per introduïr en els diferents blocs.

– Creació dels blocs

– Creació dels codis QR

– Col·locació de les plaques

– Presentació del projecte a la comunitat educativa i al poble.

 

ORGANITZACIÓ I TASQUES 

 

1. L’equip de treball està format pels alumnes de 6è, les tutores i la direcció de l’escola pels tràmits d’ajuda i divulgació.

foto grup

2. Per tal de que l’activitat esdevingui d’ Aprenentatge Servei cal la implicació de l’Ajuntament de Viladecavalls.

 

Direcció: Coordinació amb l’Ajuntament de Viladecavalls per tal de dinamitzar el projecte, ajudes, permisos… com i quan es poden penjar els senyals a l’itinerari i el procés de difusió. Assessorament en la construcció dels codis QR. I el contacte amb l’amo de Can Sanahuja.

 

Ajuntament de Viladecavalls: Aprovar la proposta i facilitar els permisos per poder posar  les plaques  als diferents carrers. Posar les plaques  i presentar a la comunitat la difusió de les mateixes i les informacions sobre QR.

 

Tutores: Aprenentatge i disseny dels blocs, planificació del treball de camp i treball amb els alumnes de creació dels blocs de cada un dels carrers i places del projecte. També preparació de les eines MAV i de la recerca d’informació. 

 

QUÈ ÉS EL CODI QR ?

Els grups de treball han creat per cada bloc un codi QR que anirà també a les plaques informatives dels diferents carrers.

El codi QR permet que les persones que es trobin en algun dels 23 carrers i places del projecte, i disposin de mòbil amb connexió a Internet puguin accedir als blocs d’ informació creats pels alumnes.

 

Definició del Treball de camp: actuacions

. Sortides en grups classe :

Quinze  grups distribuits en els diferents carrers i places.

Sortides durant el primer trimestre del curs 2012/13  per realitzar les filmacions .

Elements d’observació i estudi:

Situació del carrer, serveis, punts d´informació, elements d´interès …

filmacio

. Definició del Treball a l’aula i difusió:

1. Classificació  del material gràfic.

2. Edició dels videos.

treballl aula

3. Recerca oral, textual i digital de l’element d’estudi.

4. Doblatge i audio dels videos a l´aula de ràdio de l´escola.

 Doblatge ràdio

5. Creació de blocs.

6. Introducció d’imatge, text i video en els blocs.

7. Creació del codi QR.

8. Disseny de plaques  i col.locació  als carrers.

Model placa

9. Acte de presentació i difusió a la comunitat educativa i al poble.

 

Organització i recursos:

. Per organitzar el treball hem disposat de sessions setmanals d’uns 45 minuts.

. Hem organitzat les tres aules, en petits grups de recerca i filmació  pel treball de camp.

. Hem organitzat grups de quatre alumnes pel treball cooperatiu de tractament de la informació , creació del bloc i creació artística.

. Hem fet sessions de treball dedicades a l’ aprenentatge de com es contrueix un bloc i a la creació dels 23  blocs. Sessions per aclarir quin tipus de pàgines posariem i quina informació hi calia posar.

 

Recursos humans:

. Els grups de treball han estat dirigits per les tres tutores: Judith Alzina, Cristina Arean i Isabel López.

. La coordinació amb l’Ajuntament : Lina Espel, directora de l’escola.

. Col·laboració de la Sra. Salut Turu, veïna del poble de Viladecavalls.

 

Material

. Càmeres digitals (de fotografia i video), aules d’informàtica i ràdio, portàtils del centre.

. Llibres de consulta.

. Plaques o rètols per posar als carrers

 

Avaluació

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>