Arxiu de la categoria: MATEMÀTIQUES

Construïm cubs amb diferents materials!

Treballem la recta numèrica per parelles!

Els infants es van disposar per parelles. Un membre de la parella havia d’amagar dos nombres de la recta i el company o la companya havia d’endevinar quins dos números faltaven i els havia de col·locar al seu lloc corresponent. Després s’intercanviaven els papers i així successivament.

Fem seriacions amb imatges d’hivern