ELS ANIMALS MARINS

ELS ANIMALS MARINS

En aquestes pàgines podreu veure algunes de les activitats que hem realitzat dintre d’aquest centre d’interés  pensat per treballar amb nens de P5, durant tres setmanes, amb els següents:
 OBJECTIUS ·         Conèixer els noms de diferents animals aquàtics.

·         Llegir i ordenar correctament la frase treballada.

·         Realitzar correctament el grafisme d´ones.

·         Realitzar la grafia de  les lletres m, s i t.  I el núm. 6.

·         Discriminar visual i auditivament de les lletres m, s i t

·         Memoritzar i aprendre la canço i les endevinalles dels animals  marins.

 CONTINGUTS ·         Respecte pel medi marítim

·         Recerca de fotos i llibres d’animals aquàtics.

·         Característiques dels  animals marins.

·         Característiques del medi aquàtic.

·         Denominació de diferents animals marins.

·         Concepte núm. 6.

·         Grafia núm. 6

·         Relació quantitat/grafia núm. 6

·         Grafisme d´ones.

·         Lectura i ordenació de la frase “El peix viu al mar”.

·         Realització grafia lletra m, s i t.

·         Vocabulari d´animals aquàtics.

·         Discriminació visual i auditiva de la lletra m, s i t

·         Dibuix d´animals aquàtics.

·         Memorització de la cançó del “Peix pallasso”.

·         Memorització d’endevinalles de diferents animals marins.

 ACTIVITATS ·         Collage d’un peix o una tortuga marina.

·         Presentació de la frase treballada.

·         Dibuix del mar.

·         Recollida de fotos, llibres i contes d´animals de l´aigua.

·         Realitzar grafismes d´ones.

·         Dibuix figura del peix i de les seves parts.

·         Reconeixement i escriptura del núm 6.

·         Reconeixement i escriptura de les lletres m, s i t

·         Discriminació visual i auditiva de les lletres m, s i t

·         Enumeració de diferents animals de l’aigua.

·         Visualització d´un vídeo de l’Aquàrium.

·         Composició amb gomets de peixos.

     CRITERIS D’AVALUACIÓ ·         Observació del grau de participació i iniciativa de cada alumne/a.

·         Enumeració dels diferents animals aquàtics que s’han treballat.

·         Comprovació del grau d’assoliment dels objectius proposats.