COM INFLUEIX LA MÚSICA DE MOZART

  1. Investiga i digue’m en 4 línies com influeix la música de Mozart.
  2. Escoltar mú sica de Mozart, pot ajudar en els estudis?

W.A. Mozart

2 thoughts on “COM INFLUEIX LA MÚSICA DE MOZART

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *