Carpeta d’aprenentatge

Fotografia d’una presentació de Carme Bové

Una font de dades important per a tothom prové de les activitats que es realitzen amb la finalitat explícita de comprovar què s’ha après i reflexionar sobre elles.

A 4t hem introduït la carpeta d’aprenentatge. Us expliquem la nostra nova experiència amb aquest vídeo.  Així com també podeu escoltar alguns exemples sobre les entrevistes  “càpsula d’aprenentatge”.

Exemple Adah 

Exemple Violetta

Exemple Otger

Exemple Maria 

 

Passaport de viatge

Aquest passaport és com una capsa d’aprenentatge en la que l’alumnat anirà aprenent a través d’anar superant unes tasques de manera autònoma. És un material adaptat de l’assessorament sobre la gestió de les biblioteques d’aula del curs passat Acompanyament de la lectura, la recerca i l’elaboració de projectes a partir de llibres“.

Vídeo

Passaport de viatge

Passaport de viatge. Rupies

Passaport de viatge. Bitllets avió

Carnet Tallers de comunicació 3r

Enguany vam pensar en canviar una mica l’instrument d’autoavaluació dels Tallers de comunicació per fer-lo més significatiu per a l’alumnat i una mica més atractiu.

Vídeo

Carnet tallers de comunicació 3r

Després de fer servir el carnet al llarg dels tallers, ens vam adonar que faltava un requadre per a què la mestra pogués afegir un comentari.

Carnet TALLER DE COMUNICACIÓ 3r (modificat data: 22.2.21)