Ús didàctic d’eines multimèdia

Cada setmana a l’espai d’aprenentatge de robòtica una parella d’alumnes faran de reporters. Això vol dir que s’encarregaran de publicar al blog un article on expliquin, i documentin, els avenços dels seus companys en la programació de mini-robots amb Lego We Do. Passaran una mini-enquesta amb preguntes clau, prepadades prèviament, i faran fotos, o un petit vídeo, per a mostrar el que els seus companys han creat. Aquest càrrec serà rotatiu. Després la resta de companys podrán fer comentaris i també les famílies.
D’aquesta manera poden exterioritzar el que es fa a l’escola i fer-ne difusió. Això farà que tinguin més interès i possibilitarà el treball d’altres competències i disciplines que potser no són tant explícites en la robòtica.
És una manera de que l’aprenentatge no només es quedi a les aules i a la vegada desenvolupin la seva competència digital.
Avui en dia això està molt a la ordre del dia. Tots els alumnes volen ser youtubers o tenir un bloc. Potser cal també educar-los en aquest aspecte perquè els models que tenen per desgràcia no són els més correctes. Que aprenguin a triar què difonen i com. Que anteposin la qualitat a la quantitat. I el més important és que tot a internet no val sempre.
En fi treballar una mica la consciència digital.