La busqueda booleana es una estratègia de cerca. Sempre que cerquem un producte. Quan cerquem hem d’utilitzar les paraules clau. En la cerca booleana l’ordre de busqueda de les paraules clau és essencial per trobar la informació exacta.

En la cerca booleana tenim operadors I  i operadors O. Es tracta de combinar les paraules clau i els operadors , tenint en compte que uns operadors tenen una prioritat per  sobre d’altres. Els operador són: I (AND) / NO (NOT)  /  O (OR).   Normalment els operadors I (AND) i NO (NOT)  tenen prioritat sobre l’operador O (OR).

AND:Mostra només resultats que continguin tots els termes de cerca especificats independentment de l’ordre i de la seva posició relativa.145414_bbdd_interseccio

OR: Mostra resultats que continguin almenys un dels dos termes. És útil per indicar associacions entre paraules o sinònims en la teva recerca.

145415_bbdd_suma

AND NOT Mostra resultats que continguin únicament el primer terme i no el segon         145398_bbdd_exclusio

 

Informació estreta de:

http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/3/paraules-claus/booleana/

http://www.llegir.net/es/mcE3.htm

Cómo mejoraron los operadores booleanos mis búsquedas bibliográficas