Tag Archives: PDI

US METODOLÒGIC DE LES PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES

La pissarra digital està considerada a l’actualitat com a un dels millors mitjans de projecció col·lectius. Amb el suport d’una PDI, professorat i alumnes poden generar tota mena de continguts d’una forma anàloga a la de la pissarra tradicional – de guix i esborrador -, però, amb tota la potencialitat d’un complex sistema tecnològic connectat a diversos perifèrics i interconnectat a una xarxa de telecomunicacions. La pissarra digital permet que l’alumnat sigui qui investiga, canalitza la informació i la transmet en un llenguatge adaptat a les necessitats del seu grup-classe.

Veure el curs de formacióTic D-206:

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html