Possibilitats del canó de vídeo

El canó de vídeo i una utilitat poc coneguda

Publicat el per jpoveda1 en http://blocs.xtec.cat/stactgn/category/opinio/

Existeix una funció en molts dels canons de vídeo que teniu als centres que no estem certs que conegueu. Insistim una mica més sobre la mateixa, per si us pot ser d’utilitat.

Més informació sobre el canó de vídeo a:

http://www.xtec.es/audiovisuals/multimedia/emp61/

Continue reading

US METODOLÒGIC DE LES PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES

La pissarra digital està considerada a l’actualitat com a un dels millors mitjans de projecció col·lectius. Amb el suport d’una PDI, professorat i alumnes poden generar tota mena de continguts d’una forma anàloga a la de la pissarra tradicional – de guix i esborrador -, però, amb tota la potencialitat d’un complex sistema tecnològic connectat a diversos perifèrics i interconnectat a una xarxa de telecomunicacions. La pissarra digital permet que l’alumnat sigui qui investiga, canalitza la informació i la transmet en un llenguatge adaptat a les necessitats del seu grup-classe.

Veure el curs de formacióTic D-206:

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html