Guió del projecte

Títol del projecte:
La Tardor

Adreça del bloc:
Bloc de L’Emi

Definició conceptual (activitat, centre d’interès, etc,…):
El centre d’interès serà la tardor i les activitats giraran en torn als fruits d’aquesta estació.

Recursos TIC que hi seran presents en el projecte:
1. La Pissarra Digital

2. El Bloc

3. El J.Clic

Tema curricular que treballarà el projecte:
La tardor

Àrea (o àrees) d’ensenyament que treballarà el projecte:
Coneixement del Medi
Llengua
Educació Plàstica

Nivell a qui s’adreça:
Classe de P5

Objectius:
-Ampliar el vocabulari referent a la tardor.
-Conèixer i identificar diferents fruits de la tardor.
-Saber identificar la procedència d’alguns
fruits o fruites.

Desenvolupament de les activitats:
Per treballar el tema de la tardor faria servir algunes de les activitats que tinc al meu bloc.
La presentació del tema la faria partint del movie maker de les fotografies de la tardor.
A partir d’aquí demanaria als nens que els hi suggereix i faríem un mural amb fulls de diferents colors de la tardor .Després veuríem el conte de la castanyera, i aprendríem la cançó. Uns nens farien els dibuixos sequenciats del conte i altres escriurien el text. I per concloure faríem les activitats del J.Clic. En aquest podrem trobar activitats d’associació, d’identificació, una sopa de lletres i un puzzle.

Atenció a la diversitat:
Permet que cada nen vagi al seu ritme, ja que es poden fer conjuntament i desprès fer-les individualment, a més del treball cooperatiu en petits grups, que permet l’ajuda mútua entre els infants.

Peculiaritats que aporta el projecte:
La particularitat més rellevant és que el J.Clic permet realitzar activitats a la teva mida, tenint en compte els interessos i les característiques dels nens i nenes.
Elements didàctics de millora –previsibles- amb l’aplicació del projecte:
Per part meva conèixer més a fons el funcionament del J.clic i poder fer activitats més elaborades.

Avaluació:
El JClic serà en si mateix l’avaluació ja que està pensat per fer les activitats un cop els nens ja tinguin coneixements previs sobre el tema, a més de poder-ho fer servir vàries vegades, ja que el sistema de funcionament del J.Clic és precisament mitjançant l’assaig i error.

Altres elements que considereu importants d’assenyalar:
Aquestes activitats estan pensades per fer-les primer a la pissarra digital i desprès, si
cal, es podrien fer per parelles o individualment a l’ordinador de l’aula.
La possibilitat de tenir la pissarra digital ens permet fer un treball cooperatiu, gràcies a que tots poden visualitzar la feina alhora i poden ajudar-se mútuament. El J.Clic és una eina molt creativa, ja que el mestre pot dissenyar activitats molt atractives als ulls dels nens i a més poden aprendre d’una forma més engrescadora.
He pensat que per aprendre és important que el nen sàpiga relacionar conceptes, associar elements i és per això que he elaborat aquestes activitats i no unes altres.